Tema 1 Uvod

Konflikti su prirodni procesi i predstavljaju razlike u gledištima, ciljevima i perspektivama. Konflikti se javljaju u svakom kontekstu čiji je pojedinac deo i kada se efikasno rešavaju oni mogu ojačati međuljudske odnose, produbiti poverenje i olakšati otvorenu komunikaciju. Sukobi u porodičnom i školskom okruženju, posebno u vezi sa zavisnostima, mogu biti prilično česti. Roditelji i nastavnici treba da imaju na umu specifične strategije komunikacije kako bi upravljali konfliktima kako bi negovali svoj odnos sa decom i adolescentima i takođe im pomogli da izbegnu zavisnička ponašanja.

Sajam borbi: Kako rešavate sukob?