Tema 1 Uvod

Biti deo grupe vršnjaka može pozitivno uticati na mentalno i fizičko zdravlje dece i adolescenata, socijalnu adaptaciju i dobrobit.

Međutim, biti deo grupe takođe može značiti da deca i adolescenti mogu biti pod negativnim pritiskom vršnjaka.

Osnaživanje dece i adolescenata da budu autonomni i samopouzdani može imati veliki uticaj na to kako se nose sa ponašanjem koje ugrožava zdravlje, i može delovati kao štit od pritiska vršnjaka.

Dobrobit za decu: samopouzdanje i samopoštovanje