Tema 1 Uvod

Tokom detinjstva i adolescencije dolazi do brzog rasta i promena u mozgu.

Razvijaju se kognitivne i socijalno-emocionalne veštine. Ove veštine mogu poboljšati mentalno zdravlje dece i adolescenata i donošenje odluka u vezi sa zavisnošću.