Tema 1 Uvod

Epidemiološke informacije su važne u planiranju i evaluaciji programa prevencije (Dicker et al. 2006). Pošto ovaj projekat ima za cilj prevenciju zavisnosti od duvana, alkohola i interneta među mladima, važno je znati obim i obrasce upotrebe.

Epidemiološki dokazi treba da se zasnivaju na relevantnim i novijim naučnim istraživanjima. Fokus bi trebalo da bude na podacima zasnovanim na velikim projektima, kao što je  Еvrоpsко istrаživаnjе о upоtrеbi аlкоhоlа i drugih drоgа mеđu mlаdimа u školama (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, ESPAD), fokusirajući se na upotrebu supstanci i druga rizična ponašanja među učenicima od 15 do 16 godina, i Zdravstveno ponašanje dece školskog uzrasta (Health Behaviour in School-aged Children, HBSC) proučavaju, fokusirajući se na razumevanje zdravlja dece od 11, 13 i 15 godina u njihovom društvenom kontekstu (odnosi sa porodicom, vršnjacima, školom i onlajn komunikacijom). Treba uzeti u obzir podatke opšte populacije iz različitih zemalja, koje je prikupio Evropski centar za praćenje droga i zavisnosti od droga (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), kao i preporuke ove evropske agencije u pogledu prevencije.