Aktivnosti

Aktivnost 1: Pretraga baze podataka i relevantnih izveštaja

Da bismo razumeli kako pronaći i protumačiti podatke o pušenju, upotrebi alkohola i korišćenju interneta, biće osmišljena demonstracija koristeći relevantne podatke iz evropskih zemalja. Korisnici će biti upućeni da pronađu skup podataka o pušenju, alkoholu i korišćenju interneta, i biće ispitani o razumevanju datog skupa podataka i interpretaciji rezultata.

Koraci:

 1. Idi na http://www.espad.org/
 2. Pronađite najnoviji ESPAD izveštaj.
 3. Pronađite podatke o rasprostranjenosti pušenja, alkohola i korišćenja interneta (društvene mreže i igre).
 4. Pronađite podatke o zemlji porekla i uporedite ih sa drugim evropskim zemljama (prosečna upotreba i zemlje po izboru)
 5. Pronađite prethodne verzije ESPAD izveštaja.
 6. Pronađite podatke o rasprostranjenosti pušenja, alkohola i korišćenja interneta (društvene mreže i igre).
 7. Pronađite podatke o zemlji porekla i uporedite ih sa prethodnim podacima iz zemlje porekla i uporedite ih sa drugim evropskim zemljama.

Izvor: http://www.espad.org/

Aktivnost 2: Razumevanje statističkih podataka o upotrebi duvana i alkohola

U ovoj vežbi koristiće se imaginarni podaci, zasnovani na imaginarnom istraživanju: najnovije istraživanje o upotrebi duvana i alkohola među mladima sprovedeno je 2021. godine na reprezentativnom uzorku od 3568 ispitanika uzrasta od 14 do 17 godina, oba pola. Molimo vas da proučite podatke u tabeli da biste odgovorili na pitanja koja slede

 1. Prema podacima u tabeli, koliko je 14-godišnjaka probalo alkohol?
 2. Da li je prošlogodišnja upotreba duvana zastupljenija među dečacima ili devojčicama?
 3. Koliko ispitanika nikada nije koristilo duvan?
 4. Koliko je dečaka i devojčica u uzorku prijavilo upotrebu alkohola u poslednjih mesec dana?
 5. Kakav zaključak se može izvesti na osnovu ukupnih podataka o upotrebi duvana i alkohola ako uporedimo 14- i 17-godišnjake?

Podaci za vežbu

Prevalence (%) Total sample Males Females 14-year olds 17-year olds

Lifetime tobacco use

54

52

56

31

58

Last year tobacco use

39

36

42

24

46

Last month tobacco use

25

23

27

18

31

Lifetime alcohol use

82

86

78

56

92

Last year alcohol use

68

76

60

44

80

Last month alcohol use

52

59

45

32

66

Aktivnost 3: Istraživanje podataka o teškom epizodičnom opijanju među mladima

Teška epizodna opijanja među mladima je oblik rizičnog ponašanja koji vodi do ozbiljnih trenutnih i dugoročnih posledica. Pronađite podatke o 15-godišnjacima koji su bili pijani najmanje dva puta u Izveštaju o zdravlju i dobrobiti adolescenata  (Spotlight on Adolescent Health and Well-Being Report ) (Inchley et al, 2020) i odgovorite na sledeća pitanja: :

 1. Koja je prosečna prevalencija opijanja među 15-godišnjim dečacima i devojčicama u zemljama uključenim u ovu studiju?
 2. U kojim evropskim zemljama uključenim u studiju je prevalencija opijanja među 15-godišnjim dečacima i devojčicama najveća (nabrijte prve tri)?
 3. Kolika je rasprostranjenost opijanja među 15-godišnjim dečacima i devojčicama u vašoj zemlji? Da li je veća od prosečne prevalencije?
 4. Istraživte podatake o teškom epizodnom opijanju među mladima

Aktivnost 4: Analiza podataka o problematičnoj upotrebi interneta

U ovoj vežbi koristiće se imaginarni podaci, zasnovani na imaginarnom istraživanju: najnovije istraživanje o korišćenju interneta među mladima sprovedeno je 2020. godine na reprezentativnom uzorku od 4632 ispitanika uzrasta od 12 do 17 godina, oba pola (2027 muškaraca i 2425 žena). ). Rezultati dobijeni na Skali kompulzivnog korišćenja interneta (Compulsive Internet Use Scale, CIUS) prikazani su u tabeli. CUIS je skala od 14 pitanja koja se koristi za procenu znakova koji mogu dovesti do problematične upotrebe interneta (Meerkerk et al., 2009). Odgovori su prikazani na petostepenoj Likertovoj skali od „nikad” do „veoma često” i ima teoretski opseg vrednosti od 0-54. Granični rezultat za problematičnu upotrebu interneta na CIUS skali je 28. Proučite podatke u tabeli i odgovorite na pitanja koja slede.

 1. Da li ispitanici u proseku ispunjavaju kriterijume za problematično korišćenje interneta?
 2. Koja grupa je prema polu ispitanika postigla više rezultate na CIUS skali?
 3. Uporedite rezultate na CIUS skali za ispitanike starosti 12 i 17 godina?
 4. Koja grupa ispitanika je ispunila kriterijume za problematičnu upotrebu interneta?

Podaci za vežbu

SD – standardna devijacija

Total sample Males Females 12-year olds 17-year olds

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

CIUS

24.7

7.13

26.4

7.12

21.9

5.44

20.5

6.31

29.3

9.13

M – means, SD – standard deviation