O nama

O projektu

Zavisnost od pušenja, alkohola i interneta su česti problemi od međunardonog značaja, čija rasprostranjenost i determinante ne poznaju granice u Evropi. Učestalost bolesti zavisnosti i ponašanja koja mogu voditi ka zavisnostima je visoka u Evropskoj Uniji (EU), posebno među decom i adolescentima u osetljivim i ugroženim društvenim grupama, što dovodi do povećanja nejednakosti, bez obzira na zemlju ili region. Dokazi koji potvrđuju značaj prevencije su značajni za sve zemlje Evrope, i ukazuju na veliki značaj porodice i škole, kao važnih protektivnih faktora tokom adolescencije. Deca i adolescenti su posebno osetljiva populaciona grupa, što predstavlja novi, nedovoljno proučeni fenomen, koji zahteva hitnu akciju. Zavisnost od interneta ne nosi stigmu kao druge zavisnosti. Ipak, postoje zajedničke karakteristike zavisnosti od pušenja, alkohola i interneta, kao što su njihova široka dostupnost, početak u detinjstvu, povezanost sa socijalnom deprivacijom i socijalnom isključenošu, lošijim pristupom obrazovanju, problematičnim okruženjem u porodici i školi, uticajima na mentalno zdravlje. Iako imaju značajne zajedničke karakteristike, edukacija za odrasle, koja je usmerena na ove zavisnosti još uvek ne postoji.

Projekat razvoja AddFree edukacije će dizajnirati i implementirati inovativnu edukaciju o prevenciji pušenja, zloupotrebe alkohola i problematične upotrebe interneta kod dece i adolescenata. Projekat promoviše pristup orijentisan na porodicu, uz istovremeno uključivanje škole i celokupne zajednice, uz promovisanje razvoja zdravih veza u porodici, školi, među vršnjacima i celokupnom društvu.

Add-Free projekat razvoja edukacije ima za cilj da razvije i implementira implementira inovativni edukativni program usmren na prevenciju pušenja, zloupotrebe alkohola i problematične upotrebe internet među decom i adolescentima Ciljne grupe za edukaciju su odrasli, koji uključuju, ali nisu ograničeni na roditelje, različitog socijalno-ekonomskog statusa, nastavnike, učitelje i edukatore, kao što su socijalni radnici, predstavnici udruženja roditelja, lekari.

Ciljevi AddFree projekta su:

Razvoj i edukacija interaktivnog programa edukacije koji odražava potrebe odraslih, nastavnika i edukatora u oblasti prevencije zavisnosti od pušenja, zloupotrebe alkohola i problematične upotrebe interneta.

Povećanje nivoa znanja i veština povezanih sa prevencijom pušenja, zloupotrebe alkohola i problematične upotrebe interneta među roditeljima, nastavnicima i edukatorima; naglašavanje potrebe za uključivanjem roditelja; razvoj socijalnih veština; naglašavanje intervencija u školama

Unapređenje kapaciteta svih partnera za razvoj i sprovođenje edukacije

Podizanje nivoa svesti zajednica, organizacija, i drugih zainteresovanih strana o novokreiranoj edukaciji

Podizanje nivoa svesti o neophodnosti interdisciplinarne saradnje

Ishodi

Projekat ima za cilj da podigne svestonost o značaju uloge odraslih u prevenciji zavisnosti kod mladih tokom detiinjstvu i adolescenciji.

Ishodi projekta uključuju:

Mapiranje okruženja i razvoj konceptualnog okvira za edukaciju odraslih, nastavnika i edukatora (Ishod 1). Ova aktivnost će uključiti ispitivanje postojećih mogućnosti za edukaciju i nedostataka postojećih programa iz ugla roditelja i drugih zainteresovanih strana. Izveštaj će naglasiti nedostatke, potrebe i dobre prakse, razmotiće zahteve za edukacijom neophodne za razvoj metodologije i edukativnih sadržaja.

Metodološki okvir za razvoj edukacije (Ishod 2). Ovaj ishod će omogućiti razvoj vodiča za kreiranje novog programa edukacije. Služiće kao osnova, uz opis strategije za razvoj alata zasnovanih na dokazima, materijala , kao i za sprovođenje same edukacije. Kreiranje i primena inovativnog i temeljnog programa edukacije za razumevanje zavisnosti (pušenja, zloupotrebe alkohola i problematične upotrebe interneta) zajedničkog za sve ciljne grupe će unaprediti razumevanje osnovnih problema. Metodologija će takođe omoćuti označavanje posebnih programa namenjih (a) roditeljima, usmerenih na roditeljske veštine i strategije komunikacije, (b) nastavnicima, usmerenih na aktivnosti  u školama, dok će programi za (c) edukatore odraslih biti usmereni na značaj porodice i škole za razvoj temeljnog programa edukacije odraslih. .

Razvoj programa Edukacije (Ishod 3). Program edukacije će uključiti vodič kroz edukaciju, prezentaicje u programu Power Point, i druge materijale kao što su video-zapisi, studije slučaja, predložene terenske posete, vežbe, dodatni materijali za čitaoce, itd. Takođe će uključiti predložene alate za procenu veština, prepoznavanje i validaciju. Edukacije će se sastojati od::
-Zajedničkih modula za sve ciljne grupe  
 – Specijalizovanih modula koji naglašavaju pristup orijentisan ka pčorodici i ulogu roditelja
 – Specijalizovanih modula koji se odnose na ulogu škole i intervenicje u školama za roditelje
 – Specijalizovanih modula namenjenih razvoju edukacije odraslih za edukatore

Interaktivna platforma i digitalni alati za (Ishod 4). Interaktivna internet platforma će uključiti razvijene materijale za učenje i materijale za procenu znanja. Platforma će takođe sadržati alate za komunikaciju i umrežavanje, tako što će korisnici moći da se registruju i budu u kontaktu sa drugim korisnicima platforme.

Programi edukacije odraslih (C1 & C2). Kratka edukacija projektnog tima (C1) će uključiti implementaciju i evaluaciju primene edukativnih programa u okruženju licem-u-lice, kao i u online okruženju. Trajaće tokom tri dana i uključiće partnere na projektu. Hibridni program mobilnosti (C2) će biti organizovan kao petodnevna aktivnost koja će obuhvatiti implementaciju programa obuke usmerenog ka svim ciljnim grupama.

Vodič za adaptaciju edukacije (Ishod 5). Ovaj ishod će omogućiti kreiranje vodiča za zainteresovane strane (edukatore odraslih, institucije za edukaciju, akademske institucije) kako implementirati programe: očekivani rezultati uključuju: povećanje nivoa svesti o (a) mogućnostima za edukaciju i inovativnim tehnikama edukacije u zemljama EU, (b) nedostatke u znanju ciljnih grupa uz pružanje mogućnosti ciljnim grupama da njihove potrebe budu prepoznate