Aktivnosti

Prepoznajte veličinu problema, učestalost, razloge i rizike za prevenciju pušenja/prevenciju zloupotrebe alkohola/problematičng korišćenja interneta

Nastavnici bi trebalo da mogu da prepoznaju da li roditelji znaju veličinu problema, učestalost, razloge i rizike, kao i inicijative za prevenciju i kontrolu koje su teoretski preporučene, dostupne u okruženju i koje su do sada preduzete za rešavanje problema. Molimo vas da sledeće izjave kategorizujete u grupe:

  1. Veličina problema
  2. Učestalost problema
  3. Razlozi i rizici za nastanak problema
Iskaz Group

Moje dete nije jedino sa tim problemom (alkohol/duvan/internet) u našoj zajednici

1

Moje dete nije jedino sa tim problemom (alkohol/duvan/internet) u našem susedstvu

1

Moje dete nije jedino sa tim problemom (alkohol/duvan/internet) u našoj školi

1

Moje dete nije jedino sa tim problemom (alkohol/duvan/internet) u našoj porodici

1

Moje dete ne uzima ili ne koristi toliko često (alkohol/duvan/internet) kao drugi u našoj zajednici

2

Moje dete ne uzima ili ne koristi toliko često (alkohol/duvan/internet) kao drugi u našem susedstvu

2

Moje dete ne uzima ili ne koristi toliko često (alkohol/duvan/internet) kao drugi u našoj školi

2

Moje dete ne uzima ili ne koristi toliko često (alkohol/duvan/internet) kao drugi u našoj porodici

2

Deca u našoj zajednici su često u internet kafeima

3

Deca u našoj porodici nemaju nadzor dok su na mreži

3

Naša zajednica pušenje smatra društveno prihvatljivim

3

U našoj zajednici, nastavnici puše u školama

3

U našoj zajednici nema propisa o prodaji alkohola maloletnicima

3

Moje dete često govori o tome da druga deca puše u školi

3