Modul 9 Identifikacija problematične upotrebe Interneta i  tehnike upravljanja za nastavnike

Last updated: септембар 27, 2022

Modul 9 razvio je Fondacija Ormilija & Institut Drustvenih Znanosti Ivo Pilar

Ciljevi učenja

Nakon dovršavanja ovog modula, moći ćete da:
Identifikujete problematičnu upotrebu Interneta

  • Razumevanje granične linije između normalnog i problematičnog korišćenja Interneta
  • Naučite najbolje prakse o prevenciji i preventivnim intervencijama za porodice i škole za problematičnu upotrebu interneta
  • Se upoznate sa scenarijem iz stvarnog života
  • Razvijete veštine o tehnikama upravljanja za problematičnu upotrebu interneta
  • Upoznate se sa interaktivnim vežbama
  • Saznate i upoznate se sa kreativnim i produktivnim načinima na koje internet može da se koristi

Troje dece izvršava zadatke na kompjuterskim ekranima za vreme školovanja.

Cellan-Jones, T. (2014) A computing revolution in schools. BBC News

Enrolled