Modul 7 Prevencija upotrebe duvana u školi

Last updated: септембар 27, 2022

Modul 7 razvio je Centar za socijalne inovacije

Ciljevi učenja

Nakon što završite ovaj modul, moći ćete da:

  • Razumete i dobijete veštine za primenu preventivnih strategija u vezi sa problematičnom upotrebom duvana.
  • Definišete glavne karakteristike uspešne preventivne intervencije i praćenja upotrebe duvana.
  • Koristite različite preventivne metode i strategije koje odgovaraju školskim uslovima.
  • Identifikujte znake upotrebe duvana među decom/adolescentima i opišite šta bi se moglo učiniti.
Enrolled