Modul 6 Problematic Internet Use Identification and Management Techniques for Parents Identifikacija problematične upotrebe Interneta i menadžment tehnike za roditelje

Last updated: септембар 27, 2022

Modul 6 razvio je Fondacija Ormilija & Institut Drustvenih Znanosti Ivo Pilar

Ciljevi učenja

Nakon što završite ovaj modul, moći ćete da:

  • Identifikujte problematičnu upotrebu interneta
  • Shvatite granicu između normalnog i problematičnog korišćenja interneta
  • Naučite najbolje prakse o prevenciji i preventivnim intervencijama bazirane na porodici za problematičnu upotrebu interneta
  • Budete upoznati sa scenarijem iz stvarnog života
  • Razvijete veštine o tehnikama upravljanja problematičnom upotrebom Interneta
  • Imate više alata za komunikaciju između sebe i sa stručnjakom
  • Saznate i budete upoznati sa kreativnim i produktivnim načinima na koje se Internet može koristiti
Enrolled