Modul 3 Interakcija između roditelja i nastavnika u borbi protiv zavisnosti u detinjstvu i adolescenciji

Last updated: септембар 27, 2022

Modul 3 razvio je Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ciljevi

Nakon što završite ovog modula, moći ćete da :

  • Prepoznati i razumeti odgovornosti roditelja u prevenciji zavisnosti
  • Prepoznati, razumeti i primeniti principe adekvatnog ponašanja roditelja u prevenciji zavisnosti
  • Prepoznati i razumeti odgovornosti nastavnika u prevenciji zavisnosti
  • Prepoznati i razumeti osnove komunikacije roditelja i nastavnika koja se odnosi na prevenciju bolesti zavisnosti
  • Prepoznati, razumeti i razviti veštine u vezi sa pristupom roditelja i/ili nastavnika u prevenciji zavisnosti
  • Razumeti mogućnost adekvatne saradnje roditelja i nastavnika u prevenciji i reagovanju na zavisnost nakon prepoznavanja znakova i simptoma zavisnosti

Sadržaj kursa

Proširiti sve
Enrolled