Modul 2 Izgradnja veština komunikacije u cilju boljeg razumevanja sa mladima o bolestima zavisnosti: za nastavnike, roditelje i edukatore odraslih

Last updated: септембар 27, 2022

Modul 2 razvio je Institut za Preventivnu Medicinu, medicinsku ekologiju i medicinu rada, Prolepsis

Ciljevi

  • Nakon što završite ovaj modul, moći ćete da:
  • Poznavaćete psihosocijalne karakteristike različitih životnih faza kod mladih.
  • Podržite pozitivan razvoj mladih.
  • Bićete uzor deci i adolescentima.
  • Bavićete se problemima kao što su pritisak vršnjaka i sukobi.
  • Izgradićete veštine komunikacije koje će sprečiti ili na odgovarajući način upravljati problematičnim ponašanjima kao što su zavisnosti.

Sadržaj kursa

Proširiti sve
Enrolled