Modul 10 Efikasne tehnike za edukaciju o prevenciji bolesti zavisnosti i najbolji modaliteti prevencije

Last updated: септембар 27, 2022

Modul 10 razvio je Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ciljevi

 • Prepoznavanje i razumevanje postojećih oblika akivnosti/ programa za prevenciju bolesti zavisnosti 
 • Prepoznavanje i razumevanje prednosti i nedostataka različitih oblika aktivnosti/ programa za prevenciju bolesti zavisnosti
 • Prepoznavanje koraka u razvoju  aktivnosti/ programa za prevenciju bolesti zavisnosti
 • Razvoj veština za kreiranje aktivnosti/ programa za prevenciju bolesti zavisnosti 
 • Razumevanje izazova u procesu razvoja aktivnosti/ programa za prevenciju bolesti zavisnosti
 • Razvoj veština za prevazilaženje izazova u kreiranju aktivnosti/ programa za prevenciju bolesti zavisnosti
 • Prepoznavanje koraka u implementaciji aktivnosti/ programa za prevenciju bolesti zavisnosti
 • Razvijanje veština za implementaciju aktivnosti/ programa za prevenciju bolesti zavisnosti  
 • Prepoznavanje izazova u implementaciji aktivnosti/ programa za prevenciju bolesti zavisnosti
 • Razvijanje veština za prevazilaženje izazova u implementaciji aktivnosti/ programa za prevenciju bolesti zavisnosti  
 • Razumevanje značaja podrške od strane zainteresovanih strana
 • Razvoj veština za sprovođenje analize zainteresovanih strana
 • Razumevanje značaja obezbeđivanja podrške zainteresovanih strana
 • Razvoj veština za obezbeđivanje podrške zainteresovanih strana 
 • Razumevanje načina edukacije o kreiranju aktivnosti/ programa za prevenciju bolesti zavisnosti
 • Razumevanje koraka za organizaciju edukacije o kreiranju aktivnosti/ programa za prevenciju bolesti zavisnosti
 • Razvoj veština za regrutovanje učesnika za programe edukacije o kreiranju aktivnosti/ programa za prevenciju bolesti zavisnosti
 • Razvoj veština za procenu broja učesnika u programu edukacije o kreiranju aktivnosti/ programa za prevenciju bolesti zavisnosti
 • Razvoj veština za kreiranje materijala za edukaciju o kreiranju aktivnosti/ programa za prevenciju bolesti zavisnosti
 • Razvoj veština za sporovođenje i evaluaciju edukacije o kreiranju aktivnosti/ programa za prevenciju bolesti zavisnosti  
Enrolled