Modul 1 Zavisnosti u detinjstvu i adolescenciji: Pregled trenutnog stanja u Evropi

Last updated: септембар 27, 2022

Modul 1 razvio je Institut Drustvenih Znanosti Ivo Pilar

Ciljevi učenja

Nakon završetka ovog modula, moći ćete da:

  • Analizirate trenutno stanje upotrebe duvana, alkohola i interneta među decom i adolescentima.
  • Definišete problematičnu upotrebu duvana, alkohola i interneta među decom i adolescentima.
  • Prepoznate znakove i simptome problematične upotrebe duvana, alkohola i interneta među decom i adolescentima.
  • Opišete i razlikujete faktore rizika i protektivne faktore za problematičnu upotrebu duvana, alkohola i interneta među decom i adolescentima.
Enrolled