Parent Serbian

Modul 6 Problematic Internet Use Identification and Management Techniques for Parents Identifikacija problematične upotrebe Interneta i menadžment tehnike za roditelje

Modul 6 Problematic Internet Use Identification and Management Techniques for Parents Identifikacija problematične upotrebe Interneta i menadžment tehnike za roditelje

Modul 6 razvio je Fondacija Ormilija & Institut Drustvenih Znanosti Ivo Pilar Ciljevi učenja Nakon što završite ovaj modul, moći ćete da:Identifikujte problematičnu upotrebu internetaShvatite granicu između normalnog i problematičnog