Uvod

Prisjetite se da je adolescencija vrijeme kada djeca žele otkrivati svijet oko sebe. To je također vrijeme samootkrivanja, čak i ako to podrazumijeva činjenje stvari koje su opasne za zdravlje.

Postoje tisuće iskušenja s kojima smo se susreli dok smo bili mladi, a sada se s istima suočavaju naša djeca. Jedno od najčešćih zabranjenih stvari je pušenje. Naizgled bezazleno za djecu i mlade, ali u praksi vrlo opasan problem na koji treba paziti od rane dobi i poduzimati mjere da bi se preveniralo. U ovoj cjelini naučit ćete o simptomima i znakovima koji mogu ukazivati da vaša djeca puše obične ili e-cigarete.