Uvod

Korištenje duhana nije sigurno ni u kojem obliku. Većina ljudi koji redovito koriste duhan počnu prije 18. godine. Mladi izvještavaju o korištenju različitih duhanskih proizvoda, uključujući cigarete, e-cigarete, cigarilose, hookah, duhan za žvakanje ili ušmrkavanje, i različite nove proizvode.

Djeca trebaju znati opasnosti uzimanja bilo koje vrste duhana sada i u budućnosti. Izlaganje nikotinu u mladosti može oštetiti razvoj mozga i dovesti do cjeloživotne ovisnosti o nikotinu i korištenju duhana. Izloženost nikotinu također može pripremiti mozak adolescenta za ovisnost o drugim drogama.

Korištenje duhana je vodeći uzrok bolesti i smrti koje su se mogle spriječiti u SAD-u. Prevencija korištenja duhanskih proizvoda u mladosti je vrlo važan korak u čuvanju zdravlja mladih i zaustavljanja epidemije duhana. Ako su djeca već počela koristiti cigarete, e-cigarete ili druge oblike duhana, pomoć da prestanu je krucijalna za čuvanje njihovog zdravlja sada i kasnije u životu.