Tema 5 Izazovi tijekom provedbe programa

 • Balansiranje između već izrađenog programa i njegove prilagodbe specifičnim okolnostima i potrebama populacije.
 • Tri različita pristupa, ovisno o programu:
  • usvajanje postojećeg programa,
  • prilagodba postojećeg programa specifičnim potrebama populacije,
  • provedba temeljena na potrebama zajednice.

Usvajanje postojećeg programa: prednosti i nedostatci

 • Usvojiti izvorni program kako bi se povećala vjerojatnost istog ishoda.
 • Prilagodba kulturnim karakteristikama zajednice je ograničena.
 • Kako su programi već utemeljeni na dokazima, postoji velika vjerojatnost da će se postići traženi ciljevi.
 • Potrebni resursi su već opisani.
 • Moguća neusklađenost sa zajednicom.
 • Nekim programima utemeljenim na dokazima potrebna su desetljeća da budu pravilno evaluirani, a do tada se potrebe zajednice mogu promijeniti.
 • Provedba programa u stvarnoj zajednici može se razlikovati od provedbe unutar istraživanja.
 • Rezultati možda nisu relevantni za zajednicu.

Prilagodba postojećeg programa specifičnim potrebama populacije: prednosti i nedostatci

 • Postoji vjerojatnost velike uključenosti sudionika.
 • Program može biti relevantniji za specifičnu kulturu jezičnih karakteristika zajednice.
 • Ključne komponente programa mogu se mijenjati, što može imati negativan utjecaj na učinkovitost.

Provedba temeljena na potrebama zajednice: prednosti i nedostaci

 • Značajno prihvaćanje.
 • Stvaratelji programa mogu biti prvi koji će empirijski procijeniti program i njegove rezultate.
 • Glavne prepreke odnose se na razdoblje i energiju potrebnu za razvoj programa.
 • Program može biti neučinkovit.
 • Dobivanje sredstava financiranja može predstavljati značajan izazov.
 • Programi prevencije možda se ne čine kao glavni prioritet.
 • Izvođači trebaju odobrenje od:
  • nadzornika,
  • ravnatelja,
  • nastavnika,
  • školskog odbora,
  • različitih članovi zajednice.
 • Uobičajena niska razina izloženosti utjecaju univerzalnih preventivnih programa može dovesti do niskih učinaka.
 • Pokazalo se da univerzalni preventivni programi imaju najveći učinak kada imaju dovoljno trajanje i intenzitet, kada imaju za cilj razviti zaštitne čimbenike i otpornost, te su usmjereni na uobičajene probleme koji pogađaju veliki dio populacije.
 • Loša provedba može biti posljedica:
  • nepodržavajućih propisa,
  • nepodržavajućih školskih politika,
  • nedostatka odgovarajućih financijskih sredstava,
  • nedostatka predanosti,
  • nedostatka kapaciteta,
  • nedostatka vodstva.
 • javno obrazovanje,
 • širenje i usvajanje zajedničkih načela,
 • javna politika.