Tema 4 Uočavanje problema

  • ako primijetite problem sa svojim djetetom, morate biti svjesni:
    • problemi koji se javljaju kod adolescenata ne mogu se lako i brzo riješiti
    • razgovarajte s nastavnikom, i nastavite komunikaciju barem pisanim putem
    • dok komunikacija s nastavnicima i bilo kojim drugim stručnjacima ne postaje defenzivna, imajte na umu kako vas nitko ne optužuje i da nije riječ o nametanju krivnje, već o pokušaju pronalaženja rješenja kako pomoći vašem djetetu