Tema 4 Što roditelji trebaju znati

Roditelji – pomognite da djeca ne konzumiraju duhanske proizvode

 • Djeca koja koriste duhanske proizvode mogu:
 • Kašljati i češće imati napadaje astme i razviti dišne probleme koji dovode do češćih bolovanja, većih računa liječnika i lošije sportske performanse.
 • Biti sklonija uzimati alkohol i druge droge kao što su kokain i marihuana.
 • Postati ovisna o duhanu i shvatiti da je izrazito teško prestati.
 • Žvakanje duhana i cigare nisu sigurne alternative cigaretama, niti su cigarete s niskim udjelom katrana i bez aditiva sigurne.
 • Korištenje duhana je najčešći uzrok smrti koje su se mogle spriječiti u Europi, jer uzrokuje srčane bolesti, rak i moždani udar.

Zauzmite stav kod kuće – Rano i često

 • Razgovarajte direktno s djecom o rizicima korištenja duhana; ako su članovi obitelji ili prijatelji umrli od bolesti vezanih uz korištenje duhana, neka to vaša djeca znaju.
 • Ako vi sami koristite duhan i dalje možete učiniti razliku. Vaš najbolji potez bi naravno bio da pokušate prestati. U međuvremenu, ne koristite duhan u prisustvu djece, ne nudite im ga, i ne ostavljajte ga tamo gdje ga ona mogu lako naći.
 • Razgovore o duhanu počnite kada djeca imaju 5-6 godina i nastavite kroz njihovu osnovnu i srednju školu. Mnoga djeca počnu koristiti duhan do dobi od 11 godina, a mnogu su ovisna do četrnaeste godine.
 • Saznajte koriste li prijatelji vaše djece duhan. Razgovarajte o načinima kako odbiti duhan.
 • Učinite razliku u svojoj zajednici
 • Podržavajte poduzetnike koji ne prodaju duhan djeci. Posjećujte restorane i druga mjesta koja zabranjuju pušenje.
 • Uvjerite se da je u školi i na školskim događajima (npr. zabave, sportski događaji) nema duhanskih proizvoda.
 • Sudjelujte u programima prevencije korištenja duhanskih proizvoda.