Tema 4 Razumijevanje raznih utjecaja i vršnjačkog pritiska kad se radi o ovisnostima

Vršnjaci igraju značajnu ulogu u formiranju ponašanja djece i adolescenata. U adolescenciji odnosi s vršnjacima postaju važniji i jači. Ako dijete/adolescent radi nešto što inače ne bi jer su ga na to nagnali vršnjaci, govorimo o vršnjačkom pritisku. On može biti negativan ili pozitivan.

Pritisak vršnjaka možemo razlikovati i po tome događa li se aktivno ili pasivno. Jasno je da vršnjački pritisak može biti aktivno uvjeravanje i nagovaranje mlade osobe da nešto učini. Međutim, pritisak se može vršiti i na implicitnije načine.

Vršnjački pritisak rijetko je direktan pritisak. On je češće rezultat potrebe mlade osobe da slijedi „pravila” odabrane grupe vršnjaka kako bi im bila sličnija. Druženje s vršnjacima koji imaju navike štetne za zdravlje može jako negativno utjecati na zdravlje djeteta jer je povezano s pušenjem i pijenjem alkohola. Iako se razlikuje od zloupotrebe sredstava ovisnosti, problematična upotreba interneta također može biti rezultat vršnjačkog pritiska jer s pojačavanjem vršnjačkog pritiska raste i upotreba interneta.