Tema 4 KDS formula (komunikacija, dosljednost, suradnja)

 • komunikacija podrazumijeva dvosmjernu komunikaciju, roditelji/skrbnici bi trebali znati što se dogodilo u školi, a nastavnici bi trebali znati važne stvari o djetetu
 • dosljednost znači kontinuiran rad na rješavanju problema
 • suradnja znači suradničko planiranje s nastavnikom, uključuje zajednički rad na rješavanju problema, usredotočenost na pronalaženje rješenja, izradu planova koji uključuju podršku i odgovornost, praćenje planova i provjeru kako bi bili sigurni da je napredak postignut
 • koristite osobni kontakt
  • osobni kontakt značajno poboljšava komunikaciju u odnosu na pisani oblik komunikacije.
 • budite topli
  • i roditelji u komunikaciji s nastavnicima i nastavnici u komunikaciji s roditeljima trebaju koristiti izraze dobrodošlice i ohrabriti jedni druge. Kad se susretnete: rukujte se i uspostavite kontakt očima.
 • razvijajte međusobno povjerenje
  • treba osigurati povjerljivost vođenih razgovora
 • komunikacija bi trebala biti redovita
  • odredite čestinu sastanaka na početku školske godine
 • razmislite o modalitetima komunikacije koji najbolje odgovaraju vašem odnosu roditelj – nastavnik (telefonski pozivi, sastanci, tekstualne poruke, aplikacije, društveni mediji)
 • obično se savjetuje korištenje više modaliteta komunikacije između roditelja i nastavnika.

Savjeti za uspješnu komunikaciju – ne zaboravite!

 • kada razvijate ili provodite projekt u školi, razmislite o uključivanju roditelja koji se onda mogu koristiti kao zagovornici projekta
 • kada organizirate događaj, proširite informacije na nekoliko načina, npr. letcima, fotografijama ili objavama na društvenim mrežama
 • svaki projekt i/ili aktivnost koja se organizira treba biti dio obrazovnog procesa i povezana sa željenim ishodom
 • razgovarajte o obiteljskom životu djeteta/adolescenata
 • tražite i cijenite mišljenje roditelja izvan formalnih odnosa u školskom okruženju. Učinite roditelje sastavnim dijelom procesa donošenja odluka

Kako uspješno započeti komunikaciju s roditeljima

Kako uspješno započeti komunikaciju s roditeljima

Započnite školsku godinu informacijom na koji način i kada ćete biti dostupni roditeljima.

Tijekom razgovora s roditeljima ili sastanka nemojte obavljati druge aktivnosti.

Recite roditeljima da vam mogu vjerovati.

Nemojte se rukovoditi pretpostavkama.

Uputite roditelje da ćete ih kontaktirati ukoliko ćete imati bilo kakvih pitanja/nedoumica vezanih uz njihovo dijete.

Kada roditelje obavještavate o nekom problemu, morate biti spremni objasniti im koje metode možete koristiti prilikom pokušaja njegovog rješavanja.

Kako uspješno započeti komunikaciju s roditeljima

telefonski razgovori

elektronička pošta

bilteni

roditeljski sastanci

obavijesti

izvještaji o napretku

poruke

razne radionice za roditelje

kućne posjete

 • ako se s njima započne početkom školske godine mogu pomoći ranijoj uspostavi pozitivnog odnosa
 • pomažu u izgradnji partnerstva između roditelja/skrbnika i nastavnika
 • komunikacija bi trebala biti ugodno iskustvo
 • možda su prikladniji za složene probleme
 • koliko često treba objavljivati biltene i obavijesti ili poruke
  • tjedni ili mjesečni bilteni (češće obavijesti su bolje nego rjeđe)
 • bilteni i bilješke ili poruke trebaju sadržavati:
  • vijesti, bilješke, priče, obavijesti, objašnjenja, najave
 • bilteni bi trebali biti:
  • ujednačene boje, veličine papira
  • pisani svakodnevnim jezikom
  • distribuirani tek nakon provedene korekture i lekture teksta
 • mogu biti prikladnije za neke roditelje zbog njihovih osobnih preferencija za slanje tekstualnih poruka
 • omogućuju slanje brzih odgovora
 • prikladne su za rutinske informacije
 • e-poruke su jednostavne, široko dostupne, ali se ne bi smjele koristiti kod osjetljivih pitanja
 • pri korištenju e-poruka možemo očekivati ​​odgođene povratne informacije, smanjene neverbalne znakove i smanjenu osobnu usredotočenost
 • komunikaciju putem e-pošte treba razmotriti u svrhu postizanja optimalne suradnje između nastavnika i roditelja:
  1. pozitivna komunikacija uključuje nastavnikove poruke ohrabrenja roditeljima
  2. personalizirana komunikacija
  3. proaktivna komunikacija
  4. partnerstvo i suradnja između nastavnika i roditelja
 • roditeljski sastanci trebaju:
  • biti unaprijed zakazani
  • imati jasnu svrhu
  • slijediti dnevni red s temama o kojima treba razgovarati
 • za nastavnike
  • roditeljski sastanci mogu pridonijeti razumijevanju roditeljskih očekivanja, uvjerenja, osjećaja te prikupljanju informacija o djeci/adolescentima
 • za roditelje
  • roditeljski sastanci mogu pomoći u razumijevanju školskog programa i očekivanja, školskih aktivnosti i stilova poučavanja
 • nažalost, roditeljski sastanci mogu izazvati tjeskobu kod roditelja i nastavnika
 • kako bi se to izbjeglo, nastavnici mogu organizirati roditeljski sastanak kao priliku da rasprave pozitivne aspekte, izvijeste o učeničkim uspjesima i na taj način ublaže tjeskobu i stave djecu u središte rasprave
 • nemojte upasti u zamku očekivanih uloga: nastavnika kao onih koji daju savjete i roditelja kao onih koji ih primaju. Priznajte stručnost jedni drugih.
 • roditeljski sastanci trebaju biti organizirani kao dijalog kako bi se procijenilo kako škola i obitelj mogu surađivati
 • školska postignuća i ponašanje učenika moraju biti jedna od tema sastanaka
 • tijekom roditeljskih sastanaka preporuča se dvosmjerna komunikacija
 • nastavnici i roditelji trebali bi pokazati interes i empatiju tijekom roditeljskih sastanaka, težiti postizanju zajedničkog cilja i pojašnjavanju nejasnoća
 • nastavnici bi trebali na sastancima koristiti svakodnevni govor, razgovarati neprijetećim tonom i odgovarati na pitanja

Roditeljski sastanci mogu biti popraćeni kratkim pisanim priopćenjem onoga o čemu se raspravljalo

 • Radionice za roditelje:
  • treba ih organizirati u vrijeme kada roditelji mogu biti dostupni, a kada obično nemaju radnih obaveza (primjerice u ranim večernjim satima radnim danom ili vikendom)
  • mogu promovirati uključenost roditelja u obrazovni proces i školske aktivnosti
 • iskoristite škole i školske projekte za osnaživanje roditelja, posebno onih s nižim stupnjem obrazovanja
 • pitajte koje edukacije zanimaju roditelje
  • na primjer, kako prepoznati problematičnu uporabu interneta, kako razgovarati o konzumiranju alkohola ili kako savjetovati djecu da koriste internet u korisne svrhe?