Tema 4 Alati za komunikaciju i savjete

  • Sadržaj ADD-Free trening kurikuluma stvoren je na temelju literature i provedenih istraživanja, odnosno fokusnih grupa s nastavnicima i roditeljima.
  • U tim fokusnim grupama, nastavnici su naveli kako im nedostaje materijala za napraviti zanimljivo predavanje za učenike i roditelje s temom problematične uporabe interneta. Nastavnici su rekli da prilikom pripreme takvih predavanja često moraju tražiti informacije na internetu i da im je teško razlučiti između pouzdanih i nepouzdanih izvora.
  • Zbog toga smo u Add-Free platformu uključili pripremljeno predavanje za roditelje i učenike koje nastavnici mogu preuzeti i koristiti. Predavanje sadrži teorijske materijale i praktične vježbe poput osnovnih definicija i interaktivnih vježbi i zasnovano je na kurikulumu ADD-Free projekta.