Tema 3 Vrste programa

Program može biti organiziran kao:

 • učenje s vršnjacima,
 • kazališna predstava
 • medijska kampanja,
 • djelovanje u zajednici,
 • društveni marketing,
 • kampanje u masovnim medijima,
 • univerzalna prevencija u školi,
 • kombinirani programi.
 • Sastoji se od dijeljenja informacija među vršnjacima iste dobi ili vršnjaka sa sličnim demografskim karakteristikama, ili čak iste visokorizične skupine.
 • Utječe na smanjenje pušenja među djecom/adolescentima u srednjim školama.
 • Vršnjački edukatori moraju biti motivirani, dobro educirani i nadzirani.
 • Kroz kazališne predstave kampanja može podijeliti svjesnost i poruke.
 • Predstava se vrti oko odnosa između činjenica i uobičajenih zabluda ili fikcija.
 • Glavna komponenta je adekvatno planiranje.
 • Treba se koristiti samo zajedno s drugim pristupima.
 • Programi podizanja svijesti o zadanoj temi u cijeloj zajednici i temelje se na tri ključna koncepta:
  • društveni kapital,
  • osnaživanje,
  • socijalna promjena.
 • Vode smanjenju prevalencije aktivnog pušenja, potrošnje cigareta po glavi stanovnika i povećanja stope prestanka pušenja.
 • Temelji se na primjeni principa marketinga u procesu postizanja bihevioralnih ciljeva.
 • Ima kratkoročni učinak.
 • Uspješne u pokretanju pitanja.
 • Uspješne u poticanju rasprava.
 • Posebno učinkovite za prenošenje poruka mladima.
 • Kampanje u masovnim medijima imaju značajan utjecaj u kombinaciji s intervencijama u školama.