Tema 3 Tipovi komunikacije između roditelja i nastavnika

 • kod jednosmjerne komunikacije roditelji i nastavnici dijele informacije
 • često je to pisana komunikacija o događanjima u školi
 • dvosmjerna informacija uključuje dijalog između roditelja i nastavnika
 • kvalitetna dvosmjerna komunikacija nastavnika i roditelja nužna je za:
  • razvoj povjerenja
  • dijeljenje važnih informacija (npr. dijeljenje informacija o poteškoćama učenika može pomoći rješavanju problema i roditelji mogu jednostavno ostati u kontaktu s nastavnikom)
 • najbolja komunikacija je otvorena, jasna, konstruktivna i pravovremena
 • dvosmjerna komunikacija trebala bi biti:
  • interaktivna
  • ravnopravna
  • orijentirana ka povratnim informacijama
 • moguće je da roditelji nižeg socio-ekonomskog statusa doživljavaju prepreke ostvarivanju dvosmjerne komunikacije zbog:
  • nefleksibilnog radnog vremena
  • nedostatka financijskih sredstava i/ili problema s prijevozom
  • stresa
 • kod roditelja nižeg stupnja obrazovanja može doći i do osjećaja manje vrijednosti
 • utvrđeno je kako su obrasci komunikacije nastavnici – roditelji povezani sa stavovima prema školi
 • roditelji su opisani kao:
  • pozitivni ili negativni
  • pasivni ili aktivni
 • nastavnici bi trebali prilagoditi komunikaciju:
  • pasivne roditelje najviše brinu ocjene i djetetovo zdravlje
  • aktivni roditelji s nestrpljenjem očekuju razmijeniti povratne informacije i raspravu o sustavu ocjenjivanja
 • u idealnoj situaciji roditelji su fleksibilni i komunikacijski pismeni, kritički promišljaju različite komunikacijske obrasce, spremni su svoje metode komunikacije prilagoditi specifičnostima situacije s kojom se suočavaju i iskustvu nastavnika
 • roditelji i nastavnici trebali bi razviti povjerenje i adekvatne odnose prije nego što se pojavi bilo kakav problem
 • otvoreni odnos između roditelja i nastavnika može omogućiti roditeljima i nastavnicima da razgovaraju o životu djece/adolescenata kod kuće
 • stav nastavnika i mogućnosti suočavanja s konfliktom mogu biti presudni, posebno kada su suočeni s roditeljima djece/adolescenata s poteškoćama u učenju ili problemima u ponašanju
 • adekvatna komunikacija roditelj-nastavnik može:
  • dovesti do prilagodbe obrazovnih programa iskustvima djeteta/adolescenta
  • pomoći roditeljima da razumiju fizički, društveni, emocionalni i kognitivni razvoj svog djeteta
  • pomoći roditeljima u stvaranju pozitivnog okruženja kod kuće
  • pomoći roditeljima da se uključe u školske programe
  • pomoći u smanjenju razine stresa nastavnika
  • osposobiti nastavnike da učinkovitije poučavaju
  • pomoći nastavnicima da ostvare viši profesionalni status i autoritet

Dobra komunikacija roditelja i nastavnika je iskrena i pouzdana!