Tema 3 Roditelji i nastavnici kao izvori informacija

  • mogu učenike i jedni druge informirati o štetnim učincima problematične uporabe duhana, alkohola i  interneta
  • mogu govoriti otvoreno i iskreno o opasnostima i osnažiti djecu/adolescente da donose zdravije odluke, međusobno surađuju i otvoreno komuniciraju
  • mogu pažljivo slušati
  • mogu se truditi omogućiti sigurno obiteljsko i školsko okružje kako bi djeci/adolescentima bilo ugodno pristupiti roditeljima/nastavnicima i izraziti svoje osjećaje i postavljati pitanja
  • roditelji i nastavnici trebali bi kontinuirano komunicirati jedni s drugima, telefonom, putem e-maila i/ili redovitih međusobnih sastanaka
  • komunikacija o osjetljivim temama kao što su problematična uporaba duhana, alkohola i interneta treba biti planska i redovita
  • nastavnici bi mogli koristiti i tiskane materijale kako bi informirali roditelje ili organizirati radionice/predavanja o rizicima povezanim s  problematičnom uporabom duhana, alkohola i interneta 
  • korištenje lokalnih podataka može biti dragocjeno prilikom ukazivanja na postojanje problema

Slušajte jedni druge

  • kao i prilikom komunikacije s djecom/adolescentima, i roditelji i nastavnici trebaju slušati jedni druge aktivno, bez prekidanja i davati usuglašene poruke
  • savjeti za ukazivanje na štetne učinke rizičnog ponašanja trebaju uključivati osobna iskustva koja se mogu povezati s vlastitim životom