Tema 3 Prepoznavanje znakova problematične uporabe interneta

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO, 2019) je definirala poremećaj igranja videoigara kao obrazac trajnog ili ponavljajućeg igranja videoigara, koje može biti putem interneta (online) ili van interneta (offline), a kojeg obilježavaju tri karakteristična simptoma:

 1. Gubitak kontrole nad igranjem videoigara (npr., započinjanje s igranjem, učestalost igranja, intenzitet igranja, trajanje, prekidanje igranja, kontekst)
 2. Sve veći prioritet koji se daje igranju videoigara nad ostalim životnim interesima i dnevnim aktivnostima.
 3. Nastavak ili sve intenzivnije igranje videoigara unatoč pojavi negativnih posljedica.

Obrazac ponašanja vezan uz igranje videoigara uzrokuje značajne poteškoće u osobnom, društvenom, obrazovnom, radnom i drugim važnim područjima funkcioniranja.

Svi simptomi i poteškoće u funkcioniranju moraju biti prisutni kako bi se osobi dijagnosticirao poremećaja igranja videoigara.

Postoji više ljestvica za procjenu problematične uporabe društvenih mreža, a možda najpoznatija je Bergen skala ovisnosti o društvenim mrežama (BSMAS), koja se sastoji od šest tvrdnji.

Uputa: U nastavku se nalaze tvrdnje o prirodi Vašeg korištenja društvenih mreža (Facebook, Twitter, Instagram, i slično). Molimo odaberite na svako pitanje odgovor koji Vas najbolje opisuje.

 1. …provodili puno vremena razmišljajući o društvenim mrežama ili planirajući kako ih koristiti.
 2. …osjećali sve veću potrebu za korištenjem društvenih mreža.
 3. …koristili društvene mreže kako bi zaboravili na osobne probleme.
 4. … pokušali smanjiti upotrebu društvenih mreža, ali bezuspješno.
 5. … postali nervozni ili uznemireni kada Vam je onemogućeno korištenje društvenih mreža.
 6. …koristili društvene mreže u tolikoj mjeri da imaju negativan utjecaj na Vaš posao/ školovanje.

Tvrdnje se procjenjuju na sljedećoj ljestvici: 1=vrlo rijetko, 2=rijetko, 3=ponekad, 4=često, 5=vrlo često, a odabiranje „često” ili „vrlo često” na četiri ili više čestica moglo bi ukazivati na ovisnost o društvenim mrežama. Ipak, ovo služi samo za orijentaciju i nije službeni kriterij.

Što je i što nije problematično

 • Mnogi mediji, ali i neki znanstvenici prenaglašavaju prijetnje koje nam donosi digitalna tehnologija, a istovremeno umanjuju njezine prednosti.
 • Roditelji su također zabrinuti zbog mogućeg utjecaja digitalne tehnologije na njihovu djecu. Na primjer, u nedavno provedenoj američkoj anketi (Mott Poll Report, 2020), 86% roditelja se složilo s tvrdnjom da njihova djeca previše igraju videoigre. Ipak, nema dokaza da uobičajene pa čak i visoke razine korištenja digitalne tehnologije dovode do negativnih ishoda. Važnije od toga je to kako djeca funkcioniraju općenito u životu, osjećaju li se kompetentno i samostalno, druže li se s vršnjacima i slično.
 • Dijete ili adolescent može dakle često koristiti društvene mreže, gledati puno TikTok videa ili intenzivno igrati videoigre, a i dalje biti dobro prilagođen.
 • Problematična uporaba internetskih sadržaja pojavit će se kod vrlo malog broja djece i adolescenata te kroz ovaj Modul detaljno raspravljamo o tome kako prepoznati takav problem i što učiniti kad se on dogodi. Ipak, potrebno je prihvatiti nove tehnologije i biti uključen u to kako djeca koriste tehnologije te, još važnije, biti roditelj koji općenito podupire svoje dijete.