Tema 3 Odnosi među rizičnim i zaštitnim čimbenicima

 1. zdravstveno ponašanje pod utjecajem je fizičke okoline, društvene okoline i osobnih karakteristika,
 2. okolina je višedimenzionalna, kao što su društveni ili fizički, stvarni ili percipirani, diskretni atributi (prostorni rasporedi) ili konstrukti (društvena klima),
 3. interakcije pojedinca i okoline javljaju se na različitim razinama (na razini pojedinca, obitelji, kulturne skupine, cijele populacije) i
 4. pojedinci utječu na svoju okolinu, a promijene u okolini utječu na zdravstveno ponašanje (Sallis, Owen i Fisher, 2015.).
 • svi ljudi imaju neku kombinaciju rizičnih i zaštitnih čimbenika
 • mnogi čimbenici povezani su s više ishoda
 • ishodi rizičnih i zaštitnih čimbenika razlikuju se s obzirom na prisutnost mnogih drugih čimbenika unutar (npr. dob) i izvan osobe (npr. životni uvjeti)
 • različiti čimbenici imaju veći ili manji utjecaj na ponašanje u različitim razvojnima fazama osobe
 • prisutnost određenih čimbenika u određenim razvojnim fazama pridonosi većoj vjerojatnosti problematične uporabe sredstava ovisnosti u kasnijim razvojnim fazama
 • ishodi nekih rizičnih i zaštitnih čimbenika su opći (npr. povezani sa zdravljem općenito ili različitim zdravstvenim problemima), dok su drugih specifičniji (npr. povezani samo s jednim zdravstvenim problemom)
 • postoji kumulativni učinak rizičnih čimbenika – što je više rizičnih čimbenika, veća je vjerojatnost određenih zdravstvenih problema
 • postoji kumulativni učinak zaštitnih čimbenika – što je više zaštitnih čimbenika, veća je vjerojatnost smanjenja/ ublažavanja učinka rizičnih čimbenika za određeni zdravstveni problem
 • osobe s istim rizičnim čimbenicima vjerojatno neće doživjeti iste poteškoće
 • izloženost čak i značajnom broju rizičnih čimbenika ne znači nužno da će se zdravstveni problem zasigurno pojaviti
 • odsutnost rizičnih čimbenika ne znači da osoba nikada neće razviti zdravstveni problem.