Tema 3 Nošenje sa stresom i donošenje odluka

 • Vještine za upravljanje stresnim situacijama iz stvarnog života, poput gubitka bliske osobe ili razvoda, promjene škole ili biranja između tehničke škole ili gimnazije i drugih, uključuju vještine komuniciranja, ponašanja suočavanja i donošenja odluka.
 • Učinkovite komunikacijske vještine su ključna stavka u nošenju s potencijalno stresnim situacijama. Mnogi životni događaji uključuju odnose s drugim osobama (npr. sklapanje prijateljstava, romantični izlasci, izlasci s prijateljima).
 • Ako se ne razviju učinkovite komunikacijske vještine, osoba ne može izraziti svoje neugodne osjećaje (npr. interes, nezadovoljstvo, nesreću, usamljenost, frustraciju). Na taj način osoba snažnije osjeća posljedice stresa.
 • Aktivnosti usmjerene ka razvoju komunikacijskih vještina u učionici ili u grupi pojačavaju atmosferu „dijeljenja”. Aktivnosti moraju biti dobrovoljne i učenicima se mora dopustiti da ne sudjeluju ili da odustanu kad se više ne osjećaju ugodno.
 • Na primjer, uključivanje učenika u kreativne aktivnosti ili sport ili pružanje smislenih aktivnosti u prirodi može dati učenicima alate za kontrolu stresa u njihovim životima.
 • Crowder (1983) sugerira da su najvažnije vještine za suočavanje sa stresom fizička vježba, pravilna prehrana, opuštanje i meditacija, pričanje o vlastitim problemima, postavljanje realističnih ciljeva, i vlastita odgovornost. Nastavnik može odabrati aktivnosti koje ohrabruju takve inicijative.
 • To je proces koji pretpostavlja da:
  1. Postoji više od jedne alternative. Ako ne postoji više od jedne alternative, nema potrebe za donošenjem   odluka.
  2. Odluke vuku za sobom posljedice, koje su rezultat ishoda odluka i variraju u složenosti i težini.
  3. U svaku je odluku uključen stupanj rizika (Kime, Schlaadt, i Tritsch, 1977).
 • Donošenje odluka je dakle proces biranja između dvije ili više mogućih opcija i to je vještina koja se može naučiti vježbom.
 • Donošenje odluka uključuje vještine kritičkog i kreativnog razmišljanja, vještine rješavanja problema, vještine skupljanja informacija, vještine generiranja alternativa, vještine procjene posljedica, vještine procjene informacija, vještine procjene rizika.
 • Poduprijeti učenike da donose odluke koje su korisne za njih, za druge u zajednici i za okoliš.
 • Promovirati pozitivno i zdravo ponašanje i u isto vrijeme osnažiti učenike da mogu braniti svoje mišljenje i oduprijeti se vršnjačkom pritisku da počnu pušiti.
 • Pomoći pojedincima da smanje rizik donošenja loše odluke. Vježbanje mladih u donošenju odluka može im pomoći da budu otporniji kada se susreću s čimbenicima rizika za uporabu duhana, kao što su životni stresori (na primjer, smrt, razvod, odlučivanje o srednjoj školi). Učinkovite vještine donošenja odluka mogu umanjiti stres.
 • Učiniti da učenici budu zadovoljni svojim odlukama jer su koristili proces donošenja odluka i odlučili za sebe.
 • brainstorming – smišljanje liste ideja bez osuđivanja pojedinih ideja.
 • vaganje prednosti i mana – učenje kako procijeniti prednosti i mane svake ideje.
 • izabiranje najbolje opcije.
 • provođenje odluke – isprobavanje određene opcije i ponovna procjena odluke.
 • Omogućiti alat ili model koji može biti korišten u većem broju situacija i pomoći učenicima da razumiju da imaju kontrolu nad odlukama koje donose. Ovaj alat može biti zanimljiv za rad s učenicima: Matrica za donošenje odgovornih odluka (Responsible Decision-Making Matrix).
 • Pažljivo planirati i skupiti točne informacije iz više izvora. 
 • Odvagnuti prednosti i mane, uključujući moguće posljedice za sebe i druge. 
 • Utvrditi čimbenike koji utječu na opcije i izbore prije nego što se napravi točna procjena situacije. 
 • Dopustiti da se razmotri više opcija.
 • Istražiti osjećaje i vrijednosti povezane s različitim opcijama i planirati preuzimanje odgovornosti za postupke prije nego što se napravi izbor. 
 • Ponovno procijeniti izbor i prilagoditi se na nove situacije. 
 • Vježbati donošenje informiranih odluka!

1.Skupa s prijateljem si upravo pogledao film. Izlazite iz kina i primjećujete skupinu popularnih učenika iz vaše škole koji svi puše. Stanete da pozdravite, i tebi i tvom prijatelju nude cigarete.

 • Kako bi se osjećao u takvoj situaciji?
 • Postoji li tu problem?
 • Koje su ti mogućnosti za rješavanje problema?
 • Koje su posljedice ili rizici ako ne odlučiš pušiti? 
 • Što bi dobio ako ne odlučiš pušiti?
 • Ti si odlučio da nećeš pušiti, ali tvoj prijatelj je odlučio da će pušiti. Kako ćeš odgovoriti popularnim učenicima?

2.Dvije prijateljice kažu ti da puše jer to pomaže smanjiti njihov apetit. Nisi sigurna jer su ti neke druge prijateljice rekle da to ne funkcionira tako. Ipak, želiš izgubiti nekoliko kila prije tuluma na plaži.

 • Što je zapravo problem u ovom slučaju?
 • Koje su opcije za rješavanje problema?
 • Koje su prednosti i mane svake odluke?

Zapamtite da je dobar način za rad na ovim scenarijima s učenicima Matrica za donošenje odgovornih odluka (eng. Responsible Decision-Making Matrix (RDMM). Dok radite s RDMM-om: 

 • Uvedite ovaj alat kao okvir koji omogućava učenicima donošenje najboljih mogućih odluka u njihovim životima.
 • Normalizirajte uporabu ovog alata za sve učenike u razredu uvodeći ga kao univerzalnu strategiju.
 • Dajte učenicima do znanja da se matrica donošenja odluka može primijeniti za različite vrste odluka i ohrabrite ih da je koriste i kod kuće i u učionici kada žele donijeti odluku.
 • Koristite različite scenarije koje su učenici ili sreli ili će vjerojatno sresti (npr. biranje između zabavne stvari i prave stvari za napraviti, vršnjački pritisak itd.). Važno je prezentirati autentične scenarije i također možete koristiti igranje uloga (vidjet ćemo primjere u sljedećoj temi).
 • Uzmite vremena da objasnite bodovni sistem za vaganje prednosti i mana u odlukama (pozitivni brojevi za prednosti i negativni za mane). Pazite da dobro objasnite zbrajanje i oduzimanje kod pozitivnih i negativnih brojeva, to može biti problematično za manju djecu. Pri tome može pomoći korištenje linije s brojevima ili pravih predmeta, posebno kod djece u prvim razredima osnovne škole.
 • Dajte učenicima vremena i prostora da koriste alat.
 • Uključite refleksiju u proces donošenja odluka. Učenicima može pomoći da kažu prednosti i mane odluke i da rasprave o mogućim ishodima. 

Aktivnost

Razmislite o navici koju želite trenutno prekinuti u svom životu i iskoristite RDMM kao alat za donošenje odluke.