Tema 3 Modeliranje

Neki se roditelji pitaju bi li dozvoljavanje djeci da piju kod kuće pomoglo u razvoju ispravnog odnosa prema alkoholu. Nalazi većine istraživanja pokazuju da ne bi. U istraživanju provedenom na šestim, sedmim i osmim razredima, istraživači su opazili da su učenici čiji su roditelji dozvoljavali pijenje kod kuće ili im kupovali alkohol pili sve više i više. Druga istraživanja pokazuju da adolescenti koji smiju piti kod kuće više piju izvan kuće. Suprotno tome, adolescenti. čiji roditelji ne dozvoljavaju pijenje i koji sami piju odgovorno, rjeđe piju. Ipak, ne pokazuju sva istraživanja da roditeljsko dopuštanje konzumacije alkohola vodi problemima. Na primjer, jedno istraživanje pokazuje da pijenje s roditeljem u odgovarajućem kontekstu (kao što je gutljaj pića na važnom obiteljskom događaju) može biti zaštitni čimbenik od zlouporabe alkohola. U drugim kontekstima, kao što je nabavljanje alkohola za dječje zabave i organizacija takvih zabava, roditeljsko dozvoljavanje alkohola je rizični čimbenik. Sve u svemu, istraživanja pokazuju da popuštajući stav prema pijenju kod adolescenata, naročito u kombinaciji s lošom komunikacijom i nezdravim modeliranjem, vodi k nezdravom odnosu prema alkoholu.