Tema 3 Korisne životne vještine

Kao što je navedeno u Modulu 7, Trening životnih vještina je školski pristup usmjeren na prevenciju uporabe alkohola i duhana među mladima kroz:

 1. utjecaj na njihovo znanje i stavove o sredstvima ovisnosti te učenje vještina otpornosti na medijske sadržaje i pritisak vršnjaka da koriste određena sredstva
 2. razvoj vještina upravljanja sobom, kao što su donošenje odluka i rješavanje problema
 3. pomoć učenicima da razviju i poboljšaju svoje društvene vještine, kao što su komunikacijske vještine, vještine razgovora i sl. (Gilbert i Lori, 2000).

U ovoj cjelini dat ćemo pregled nekih životnih vještina za koje se pokazalo da su potrebne za osnaživanje djece i adolescenata, kako bi se spriječila problematična uporaba alkohola.

 • samokontrola
 • emocionalna svjesnost
 • komunikacija
 • rješavanje problema u prirodnom okruženju
 • pomoć u učenju, osobito kod čitanja
 • navike učenja i akademska podrška
 • komunikacija
 • odnosi s vršnjacima
 • samoučinkovitost i asertivnost
 • vještine odbijanja alkohola
 • jačanje stavova protiv alkohola
 • jačanje osobne predanosti protiv uporabe alkohola

Aktivnost 1

Navedite definicije sljedećih životnih vještina:

 • socijalna kompetencija
 • samoregulacija
 • samokontrola
 • emocionalna svjesnost
 • komunikacija
 • rješavanje problema u prirodnom okruženju
 • samoučinkovitost
 • vještina odbijanja konzumacije alkohola

Ako imate vremena koje možete posvetiti aktivnostima, gore navedena aktivnost treba biti prioritet, kako biste pomogli učenicima da ne započnu s problematičnom uporabom alkohola.