Tema 2 Stilovi roditeljstva

Sve je više dokaza da konzumacija alkohola – a naročito pijenje žestokih pića – ima negativne posljedice na razvoj adolescenata i povećava rizik ovisnosti o alkoholu u budućnosti. Zbog toga je iznimno važno da roditelji pomognu odgoditi ili spriječiti konzumaciju alkohola kod svoje djece što je duže moguće. Roditeljski stil može utjecati na to hoće li dijete prihvatiti savjet o konzumaciji alkohola.

Svaki roditelj je jedinstven, ali načini na koje se svaki roditelj ponaša prema svojoj djeci mogu se podijeliti u četiri stila:

  • Autoritarni roditelji obično strogo kontroliraju i discipliniraju, a pružaju malo topline i responzivnosti. Na primjer, na loše ocjene reagiraju kaznom, dok dobre ocjene ne primjećuju. 
  • Popuštajući roditelji obično imaju nisku kontrolu i ne discipliniraju dijete, ali pružaju toplinu i responzivni su. Na primjer, sve ocjene su im prihvatljive te ne korigiraju ponašanje koje bi moglo dovesti do loših ocjena. 
  • Zanemarujući roditelji pokazuju nisku kontrolu i disciplinu i nisu topli niti responzivni. Na primjer, ne pokazuju nikakav interes za ocjene svog djeteta. 
  • Autoritativni roditelji kontroliraju i discipliniraju dijete, ali su topli i responzivni. Na primjer, hvale dijete kada je dobilo dobru ocjenu, a promišljeno discipliniraju i savjetuju dijete koje treba popraviti ocjene.

Neovisno o razvojnom ishodu koji se ispituje – slika o tijelu, akademski uspjeh ili zlouporaba supstanci – djeca koju odgajaju autoritativni roditelji prolaze bolje od svojih vršnjaka. To je istina i kada je u pitanju maloljetničko pijenje, djelomično zbog toga što djeca autoritativnih roditelja uče pristupe rješavanju problema i ekspresije emocija što ih štiti od psihološke disfunkcije koja često prethodi zlouporabi alkohola. Kombinacija discipline i podrške autoritativnih roditelja promovira zdravo donošenje odluka o alkoholu i drugim potencijalnim prijetnjama zdravom razvoju.