Tema 2 Rizični čimbenici u obitelji i školi

 • slab roditeljski nadzor
 • loši obiteljski odnosi i/ili privrženost
 • problemi poput zlostavljanja ili zanemarivanja
 • školski problemi ili problemi u odnosima s vršnjacima
 • neki nedijagnosticirani problemi s mentalnim zdravljem ili uporaba duhana, alkohola ili droga među članovima obitelji (npr. roditelji ili braća i sestre)
 • obiteljske veze i podrška u obitelji
 • mentorstvo ili postojanje uzora
 • razvijanje vještina suočavanja
 • podrška među vršnjacima i uključenost u aktivnosti u školi ili zajednici
 • stabilno obiteljsko okružje
 • visoko samopoštovanje

Kako to možemo postići?

 • važno je napomenuti da prisutnost rizičnih čimbenika ne znači problematičnu uporabu duhana, alkohola i interneta među djecom i adolescentima, a rizični čimbenici se mogu značajno razlikovati među djecom/adolescentima.

Pitanja koja si možemo postaviti

 • Kako stvoriti snažnije obiteljske veze?
 • Kako organizirati mentorstvo u školama?
 • Kako razviti vještine suočavanja za roditelje i nastavnike?
 • Kako razviti podršku među učenicima i uključiti ih u aktivnosti u zajednici?
 • Kako osigurati stabilno obiteljsko okružje?
 • Kako razviti dječje samopoštovanje?