Tema 2 Razumijevanje potreba mentalnog zdravlja djece i adolescenata

  • Bezuvjetna ljubav obitelji
  • Samopouzdanje i visoko samopoštovanje
  • Prilika za igru s drugom djecom  
  • Ohrabrivanje nastavnika i podrška odgojitelja 
  • Okolina u kojoj su sigurni i zaštićeni

Okolina djeteta ili adolescenta ključna je za njegovu dobrobit i društveni razvoj. Dok zdrava okolina na dijete može pozitivno djelovati, negativna iskustva kod kuće, u školi ili u virtualnim prostorima u ranoj dobi mogu povećati rizik od razvoja psihičkih poremećaja.