Tema 2 Primjeri preventivnih intervencija

Univerzalna intervencija

 • obrazovanje kao dio školskog kurikuluma
 • školske politike o korištenju duhana, alkohola i interneta
 • školske intervencije usmjerene na ponašanje nastavnika i akademske nastavne vještine
 • suradnja obitelji i škole

 • Obrazovanje o negativnim posljedicama:
  • pušenja,
  • pijenja alkohola,
  • korištenja interneta.
 • Ove preventivne aktivnosti su se pokazale da su:
  • učinkovite,
  • jeftine,
  • mogu biti sastavni dio obrazovanja od vrtića do kraja srednjoškolskog obrazovanja.
 • Nastavnici koji uključuju obrazovanje o rizičnim ponašanjima u njihov kurikulum prolaze kroz obrazovanje o prevenciji i rizičnim i zaštitnim čimbenicima.
 • Pružanje informacija nije dovoljno.
 • Glavni nedostaci ovih intervencija mogu se prevladati kroz:
  • uključivanje djece u proces rasprave,
  • dopuštanjem djeci da traže informacije koje smatraju potrebnima.

 • Ciljaju na smanjenje pristupa djece/adolescenata duhanu, alkoholu ili internetu u školi i također zabranjuju njihovu upotrebu u školskom okruženju ili bilo kojem događaju koji organizira ili sponzorira škola.
 • Smanjuju izloženost.
 • Ne temelje se na promjeni ponašanja.

 • Ova intervencija ispitana je kao dio randomiziranog kontroliranog ispitivanja na uzorku učenika prvih razreda, koje su pratili do 18. godine života.
 • Prednosti: kasnije nuđenje prve cigarete.
 • Nema učinka nakon što je cigareta ponuđena, a čak 75% djece kojoj je ponuđena cigareta izjavilo je da puši.

 • Dio randomiziranog kontroliranog ispitivanja.
 • Usredotočena na poboljšanje interakcije i podrške između roditelja i nastavnika.
 • Glavna komponenta bilo je sedam radionica ponuđenih svim roditeljima. Radionice su bile usmjerene na roditeljske prakse.
 • Prednosti: odgođena dob nuđenja prve cigareta.

Selektivne prevencije

 • mentorstvo
 • programi u školi

 • Poboljšava pozitivan razvoj mladih.
 • Poboljšava odnos djece/adolescenata s vršnjacima (od velike važnosti za djecu s već identificiranim rizičnim čimbenicima).
 • Kako bi bilo učinkovito:
  • mentore je potrebno jasno poučiti o procesu prevencije.
  • mentore je potrebno jasno poučiti o učestalosti kontakata.
  • trebalo bi organizirati aktivnosti za mentore i djecu/adolescente.

 • Obično se sastoje od grupnih programa koji se provode u tjednim sesijama.
 • Broj sesija varira, ali obično je oko 10.
 • Ove sesije usmjerene su na razvoj znanja, vještina suočavanja i razvoj društvenog ponašanja.
 • Istraživanja koja su ispitivala učinke školskih programa selektivne intervencije pokazale su različite rezultate.

 • Često su nametljiviji za privatnost djece/adolescenata.
 • Ponekad mogu dovesti do rasprava s roditeljima.
 • Zahtijevaju veći broj visokoobrazovanih stručnjaka sposobnih za rješavanje višestrukih problema koji se mogu pojaviti.
 • Obično su skuplji od univerzalnih preventivnih programa.
 • Najzahtjevniji aspekt programa selektivne prevencije je točno identificirati visoko rizičnu skupinu!
 • No, pozitivni učinci su često veći, budući da programi uključuju one koji su u opasnosti, a intenzivniji su i dulji!

 • djeca/adolescenti čiji su roditelji pušači/zloupotrebljavaju alkoholu ili droge,
 • djeca roditelja s psihičkim bolestima,
 • djeca roditelja s poviješću kriminalnog ponašanja,
 • djeca i obitelji koje žive u siromaštvu,
 • zlostavljana djeca,
 • djeca imigranti.

Indicirana prevencija

 • indicirani program prevencije u školi
 • primjer: program ponovno povezivanje mladih (Reconnecting Youth Program)
 • zahtijevaju posebno obrazovane i posebno motivirane nastavnike
 • produžena
 • intenzivna
 • posebno se obraća potrebama učenika
 • nastavnik bi također trebao imati educiranog konzultanta