Tema 2 Preporuke za razvoj preventivnih programa u školi

 • I Razvoj i snažno jačanje školske politike o upotrebi duhana/alkohola
 • II Pružanje uputa o negativnim posljedicama, vršnjačkim normama i, što je još važnije, vještinama odbijanja
 • III Pružanje edukacije o utjecaju duhana/alkohola i problematičnog korištenja interneta u svakom razredu, počevši od vrtića do kraja srednjoškolskog obrazovanja
 • IV Nastavnike treba educirati o prevenciji
 • V Uključiti roditelje
 • VI Često procjenjivati ​​preventivne programe

I Razvoj i snažno jačanje školske politike o upotrebi duhana/alkohola

 • Objasniti razloge prevencijskih politika nastavnicima, djeci i roditeljima.
 • Zabrane bi se trebale odnositi na učenike, nastavnike, roditelje, sve posjetitelje škole ili bilo kojeg društvenog okupljanja ili događaja koji sponzorira ili organizira škola.
 • U školskom okruženju treba zabraniti oglašavanje bilo kakvih duhanskih proizvoda i alkoholnih pića.
 • Učenici bi trebali imati upute kako izbjeći pušenje/alkohol i problematično korištenje interneta.
 • Svi učenici, nastavnici i svo školsko osoblje trebali bi imati pristup programima za prestanak pušenja/zlouporabu alkohola/problematično korištenje interneta.
 • Trebalo bi uspostaviti komunikacijske procedure.
Kako bi se osigurala podrška preventivnim programima, program treba razvijati u suradnji s učenicima, roditeljima, nastavnicima i djelatnicima škole, školskim odborom i važnim članovima zajednice.

II Pružanje uputa o negativnim posljedicama, vršnjačkim normama i, što je još važnije, vještinama odbijanja

 • Važno je da program nije ograničen na pružanje informacija ili izazivanje straha od duhana/alkohola i problematičnog korištenja interneta kod djece/adolescenata jer može probuditi njihovu znatiželju.
 • Date informacije trebaju se odnositi na:
  • dugoročne i kratkoročne posljedice vezane uz fiziološke, kozmetičke i društvene aspekte uporabe duhana kao što su smanjeno osiguranje, žuti zubi, miris duhana u odjeći i zadah,
  • programe u cijeloj zajednici čiji je cilj smanjiti prihvatljivost pušenja, a posebno konzumiranja alkohola.
  • Identificirati glavne pokretače pušenja/korištenja alkohola/problematične upotrebe interneta među djecom/adolescentima te nastojati razviti druge modalitete za postizanje tih ciljeva. Ti razlozi često uključuju prihvaćanje od strane vršnjaka, osjećaj zrelosti ili suočavanje sa stresom.
  • Orijentacija na razvijanje vještina prepoznavanja i ne potpadanja pod utjecaj marketinga u medijima.
  • Cilj je razviti vještine odbijanja kroz izravnu poduku, modeliranje, ponavljanje i potkrepljivanje.
  • Uključiti vježbe za razvoj vještina asertivnosti, komunikacije, postavljanja ciljeva i rješavanja problema.

III Pružanje edukacije o utjecaju duhana/alkohola i problematičnog korištenja interneta u svakom razredu, počevši od vrtića do kraja srednjoškolskog obrazovanja

 • Prva cigareta se popuši u dobi od otprilike 11 do 13 godina.
 • Edukacija bi u to vrijeme trebala biti intenzivna.
 • Povećanje intenziteta i trajanja edukacije za sprječavanje uporabe duhana rezultira povećanjem učinkovitosti.
 • Programi bi trebali biti integrirani u nastavne planove i programe.

IV Nastavnike treba educirati o prevenciji – nastavnici trebaju biti:

 • obrazovani za provođenje programa,
 • svjesni važnosti programa,
 • svjesni temeljne teorije i konceptualnog okvira programa.

V Uključiti roditelje

 • Razgovor kod kuće može povećati vjerojatnost boljeg razumijevanja posljedica pušenja/alkohola i problematične upotrebe interneta.
 • Razgovor kod kuće može potaknuti prestanak pušenja.