Tema 2 Podučavanje o razvoju programa

 • Program treba razvijati u suradnji s ciljnom populacijom (u našem slučaju s djecom i adolescentima).
 • razvoj programa,
 • provedbu,
 • diseminaciju,
 • evaluaciju.

Kako uključiti djecu/adolescente

 • Tijekom razvoja programa trebali bismo uključiti njihov uvid.
 • Tijekom provedbe programa djeca/adolescenti mogu biti uključeni kao vršnjački edukatori.
 • Tijekom procesa diseminacije djeca/adolescenti mogu širiti programske aktivnosti i rezultate putem društvenih mreža, te osobnih kontakata s učenicima iz drugih škola/područja.
 • Utjecaj na učenike vrlo je važan za evaluaciju tijekom procesa evaluacije.
 • kritičko razmišljanje,
 • rasprave,
 • rad u skupinama,
 • NE jednostavno dijeljenje informacija.
 • Podijelite važnost jačanja zaštitnih čimbenika.
 • Počnite polako i uključite polaznike u svaki korak svog predavanja.
 • individualne (intrapersonalne),
 • relacijske (interpersonalne),
 • organizacijske,
 • okolinske,
 • čimbenike na razini politike.
 • Razmislite o čimbenicima na koje vi/vaši polaznici možete utjecati.
 • Raspravite o tome kako to možete učiniti.
 • Razmislite o mogućim modalitetima.
 • Razgovarajte o prednostima i nedostacima svakog modaliteta.
 • Podučavajte o procjeni potreba zajednice.
 • pokazateljima, poput učestalosti pušenja, konzumiranja alkohola (važne stvari koje treba pitati) i problematične upotrebe interneta.
 • bihevioralne,
 • temeljene na politikama,
 • okolinske,
 • obrazovne,
 • organizacijske promjene,
 • svaka metoda ima teorijsku osnovu.
 • Polaznici moraju biti svjesni da plan evaluacije mora biti pružen prije početka programa, kao i proračun programa.
 • polaznici bi trebali raditi u malim grupama,
 • učenje mora biti usmjereno na polaznika,
 • tutor mora djelovati kao moderator ili vodič,
 • probleme temeljene na praktičnoj riječi treba objasniti na početku.

Aktivnost 1

Korak koji treba poduzeti prije izrade preventivnog programa je..?

 • analiza situacije
 • provedba
 • evaluacija
 • analiza dionika

Aktivnost 2

Što od sljedećeg može biti aktivnost u programu prevencije ovisnosti?

 • leci
 • radionice
 • seminari
 • organizacijska promjena
 • online promocija zdravlja

Aktivnost 3

Kampanje za promicanje zdravlja mogu se provoditi putem:

 • društvenih mreža
 • web stranica
 • plakata
 • letaka
 • seminara
 • rasprava

Aktivnost 4

Ishod kampanje može se mjeriti:

 • upitnikom prije i poslije
 • zdravstvenim procjenama prije i poslije
 • praćenjem prodaje

Prikaz slučaja

Program prevencije pušenja i promicanja odvikavanja od pušenja stvoren je i provodi se među učenicima prvog razreda srednje škole. Program se sastojao od dva dijela: online kampanje promocije zdravlja i motivacijskih razgovora. Kampanja za promicanje zdravlja na internetu uključivala je plakate, poruke, teme za raspravu i najnovije podatke istraživanja koje su učenici dijelili kroz posebno osmišljene zatvorene grupe na društvenim mrežama. Motivacijski razgovor je bio individualan, s učenicima koji su bili zainteresirani proći motivacijski razgovor i prijaviti se za njega. Motivacijske razgovore vodili su posebno educirani anketari u dvije sesije u trajanju od oko 30-45 minuta u razmaku od 7 do 10 dana. Učenici koji su se prijavili na motivacijski razgovor ocjenjivani su u fazama promjene, a uključeni su i oni u fazama promišljanja i djelovanja.

Aktivnost 5

Što od sljedećeg NIJE obilježje kampanje za promicanje zdravlja:

 • ima brzi učinak
 • njegovi učinci se s vremenom smanjuju
 • njegovi učinci su dugotrajni
 • učinci se mogu produljiti i pojačati pristupom sa sudjelovanjem