Tema 2 Pet savjeta kako da se roditelji ponašanju u različitim situacijama

  1. Brojite do 10 prije nego što bilo što kažete. Ako ste i dalje ljuti, udaljite se i dajte si vremena da se smirite.
  2. Opustite ramena, duboko udahnite i ponovite umirujuće riječi kao npr. „Smiri se.”, „Smiri se.”
  3. Izađite van. Pokušajte objasniti sebi zbog čega je vaše dijete počelo pušiti. Stavite se u njegovu kožu. Poštujte njegovu perspektivu i pokušajte planirati nastavak razgovora.
  4. Reagirajte na način koji je konzistentan s vašim dugoročnim roditeljskim ciljevima i prihvatljivim ponašanjima. Ne zaboravite reći djetetu da ga volite unatoč njegovom ponašanju.
  5. Ne dozvolite si da kažete nešto zlobno, da uvrijedite ili udarite dijete. Ovakva situacija je prilika da dijete naučite kako da riješi konflikt razgovorom.