Tema 2 Odnos s roditeljima i suradnja roditelj-nastavnik

 • nastavnici smatraju kako odnos djece /adolescenata s roditeljima može biti poboljšan kroz:
  • pokazivanje roditeljskog interesa za djecu/ adolescente
  • pristupačnost roditelja
  • otvorenost djece prema roditeljima
 • roditelji smatraju kako odnos djece /adolescenata s nastavnicima može biti poboljšan kroz:
  • otvorenost djeteta prema školi
 • suradnja roditelj-nastavnik može se promatrati u šest područja:
  • roditeljstvo
  • komunikacija
  • dobrotvorni rad
  • učenje kod kuće
  • donošenje odluka
  • suradnja sa zajednicom
 • komunikacija je temelj uspjeha
 • kvalitetna komunikacija sadrži elemente:
  • jasnoće
  • čitljivosti
  • učestalosti
  • kvalitete
  • efikasnosti
  • informativnosti
 • istraživanja su pokazala kako roditelji žele znati kako mogu pomoći djeci/adolescentima i kod kuće i u školi
 • adekvatna komunikacija između roditelja i nastavnika može pomoći nastavnicima da procijene i razumiju dječje/ adolescentske:
  • potrebe
  • interese
  • mogućnosti
 • kako bi roditelji i nastavnici osjećali da uspješno surađuju, roditelji bi trebali osjećati da su dobrodošli u škole
 • organizacija događaja za roditelje može pomoći pri ostvarenju tog cilja
 • roditeljska znanja, stavovi i ponašanja ovise o kontekstualnim čimbenicima, uključujući:
  • karakteristike djeteta (npr. spol, temperament)
  • roditeljska vlastita iskustva iz djetinjstva
  • okolnosti
  • očekivanja naučena od drugih, npr. obitelji, prijatelja i drugih socijalnih mreža
  • kulturalni sustav

Potrudite se da se roditelji osjećaju dobrodošli i cijenjeni.