Tema 2 Kritičko razmišljanje

 • U ovoj perspektivi svijet se vidi kao društveno stvoren tekst kojeg se može čitati. Sve se smatra materijalom kojeg se može čitati i tumačiti. Pojam „tekst” ima šire značenje od onog uobičajenog i uključuje i slike, postere, pjesme, video uratke, postove na društvenim mrežama i slično.
 • Učenici su istraživači jezika, slika, prostora i objekata, te istražuju što se smatra jezikom, čiji jezik je važan i tko o tome odlučuje. Istražuju načine na koje se tekstovi mogu prepraviti, ponovno napisati ili rekonstruirati kako bi se prenesena poruka promijenila ili drugačije uokvirila.
 • U kritičkoj pismenosti se podrazumijeva da tekstovi nikad nisu neutralni i da su svi tekstovi stvoreni iz određene perspektive kako bi prenijeli određene poruke koje postavljaju čitatelje u određeni položaj i tjeraju ih na promišljanje i vjerovanje u određene stvari na određene načine. Postoji potreba da se prouči perspektiva drugih, da se sumnja, preispita i razumije koju poruku oni pokušavaju prenijeti.
 • Što se prije učenike poduči takvim vještinama, to će prije moći postati kritički pismeni i procijeniti je li informacija točna ili postoji skrivena poruka u pozadini.
 • Učenici će imati više mogućnosti doprinijeti pravednijem i društvenijem svijetu tako da će moći donositi informiranije odluke o problemima kao što su moć i kontrola, vježbanje demokratskog građanstva, i razvit će sposobnost razmišljanja i postupanja na etički prihvatljiv način.
 • Na primjer, kritičko čitanje boce vode kao teksta kojeg treba pročitati bi moglo potaknuti učenike da kritički sagledaju praksu kupovanja i pijenja flaširane vode u korist stvaranja više održivog svijeta.

Zbog povećane uporabe tehnologije, tekstovi su postali multimodalni i pismenost se odmiče od sposobnosti pisanja i čitanja prema sposobnosti da se protumače svi tekstovi koji se u raznim oblicima pojavljuju u našem društvu: medijski, tekstovi na društvenim mrežama i drugi. Obrazovanje o medijskoj pismenosti (Nacionalna udruga za obrazovanje o medijskoj pismenosti; National Association for Media Literacy Education – NAMLE, 2010):

 • Zahtjeva aktivno propitkivanje i kritičko razmišljanje o porukama koje primamo i stvaramo.
 • Proširuje koncept pismenosti, koji je bio uglavnom usmjeren na pisanje i čitanje, kako bi se uključili svi oblici medija (audio, video, posteri, slike itd.).
 • Gradi i ojačava vještine učenika svih dobi. Poput klasične pismenosti, te vještine zahtijevaju integriranu, interaktivnu i ponavljanu vježbu.
 • Razvija informirane, kritične, i angažirane sudionike nužne za demokratsko društvo.
 • Prepoznaje da su mediji dio kulture i funkcioniraju kao provoditelji socijalizacije.
 • Potvrđuje da ljudi koriste vještine, uvjerenja i iskustva kako bi stvorili značenje iz medijskih poruka.
 • Učenici od vrlo rane dobi znaju puno o internetskim medijskim tehnologijama, ali nisu nužno razvili medijske i vještine kritičke pismenosti koje bi im pomogle da se kreću kroz, procjenjuju i razumiju poruke koje susreću.
 • Važno je da učitelji koji u svojim razredima rade na razvoju vještina kritičkog razmišljanja znaju: 

a) Sve medijske poruke su „konstruirane”. Učenici mogu proučiti kako se mediji razlikuju od stvarnosti, procijeniti što je prikazano i usporediti to s iskustvima u stvarnom životu ili razmisliti o pozadini osobe koja stvara medijske poruke.

b) Medijske poruke se stvaraju koristeći kreativni jezik s njegovim vlastitim pravilima. Učenici mogu proučiti tehnike reklamiranja i vidjeti kako se jezik koristi da bi se prenijele određene poruke.

c) Većina medijskih poruka se konstruira kako bi se stekao profit i/ili moć. Učenici mogu proučiti svrhu strategija marketinga i oglašavanja i nastavnici mogu ohrabriti učenike da budu skeptični prema tvrdnjama oglašavača.

 • „vrsta obrasca razmišljanja koji traži od ljudi da promišljaju i da paze na donošenje odluka koje vodi njihova uvjerenja i ponašanje. Kritičko razmišljanje omogućuje ljudima da zaključuju koristeći više logike, da razumiju kompleksnije informacije i da sagledaju problem iz više kutova kako bi mogli kvalitetnije zaključivati.”
 • „intelektualno disciplinirani proces aktivnog i vještog osmišljavanja, primjenjivanja, analiziranja, sintetiziranja i/ili procjenjivanja informacija skupljenih ili stvorenih putem promatranja, iskustva, promišljanja, razmišljanja ili komunikacije. Kritičko razmišljanje je vodič za uvjerenja i ponašanje (Glaser, 1941).”

Aktivnost 1

Razmislite o nečemu što ste nedavno pročitali o e-cigaretama ili bilo kojoj općenitoj temi (npr. cijepljenje protiv Covid-19). Zapitajte se sljedeće:

 • Tko je to rekao?

Netko koga znate? Netko u poziciji autoriteta ili moći? Ima li veze tko je to rekao?

 • Što su rekli?

Jesu li govorili o činjenicama ili davali svoje mišljenje? Jesu li dali sve činjenice? Jesu li nešto izostavili?

 • Gdje su to rekli?

Je li bilo na javnom mjestu ili privatno? Jesu li drugi ljudi mogli odgovoriti i dati alternativno mišljenje?

 • Kad su to rekli?

Je li to bilo prije, za vrijeme ili nakon važnog događaja? Je li vrijeme kada je to izrečeno važno?

 • Zašto su to rekli?

Jesu li objasnili zašto su tako razmišljali? Jesu li probali nekog prikazati u dobrom ili lošem svjetlu?

 • Kako su to rekli?

Jesu li bili sretni ili tužni ili im je bilo svejedno? Jesu li to napisali ili rekli? Jeste li mogli razumjeti to što je rečeno?

Aktivnost 2

Predlažemo sljedeće aktivnosti kao početne točke u razvoju vještina kritičkog razmišljanja u razredu u sklopu preventivnih aktivnosti sprječavanja pušenja u školama:

James Bond na jedan dan! (mlađi adolescenti)

Svrha

Ova aktivnost se može koristiti kako bi učenici kritički promišljali o izvorima vijesti koje pročitaju na internetu ili koje pronađu u svom dnevnom životu.

Materijali

Tijek

 1. Podijelite učenike u grupe po 4 učenika.
 2. Što članak kaže? Svi učenici čitaju članak 1 i raspravljaju o tome što piše u članku. Dijele svoje misli o informacijama u članku.
 3. Nastavnik prikazuje članak na projektoru i postavlja sljedeća pitanja cijelom razredu:
  • Tko je napisao ovaj članak? / Od kuda ovaj članak dolazi?
  • Na koga se odnosi?
  • Što je njegova svrha?
  • Kakav jezik (način izražavanja) koristi kako bi postigao svoju svrhu?
  • Mislite li da su informacije iznesene u članku točne ili nisu?
  • Zašto tako mislite?
 1. Rasprava (cijeli razred):
  • Zašto neki članci promiču lažne činjenice?
  • Kako ćete znati što je istina a što nije?
  • U slučaju da trebate pomoć, kome se možete obratiti?

Predstavljena aktivnost može se prilagoditi za različite razine i dobi. Također, nastavnik može ići dalje i nastaviti s temom lažnih vijesti. Nastavnik može koristiti različite internetske alate, poput Kialo, kako bi poboljšao kvalitetu izvođenja ovih aktivnosti. Kialo edu daje nastavnicima prostor da stvore prostore gdje skupa s učenicima mogu raditi na kompleksnim temama, i pri tome učenicima dati prostor da postavljaju pitanja, raspravljaju i procjenjuju nove ideje.