Tema 2 Ključni kriteriji za problematičnu uporabu interneta

 • Za razliku od (zlo)uporabe psihoaktivnih tvari, Internet nije tvar koju unosimo u organizam.
 • Problematična uporaba interneta uključuje :
  • problematično igranje internetskih videoigara
  • problematičnu uporabu društvenih mreža
  • problematično internetsko kupovanje
  • problematično internetsko kockanje
  • problematičnu uporabu internetske pornografije.

Ipak, samo su ovisnost o kockanju i problematično igranje videoigara prepoznati kao službeni poremećaji (WHO, 2022). Za ostale oblike problematičnog korištenja internetskog sadržaja potrebno je više istraživanja kako bi ih se eventualno priznalo kao poremećaje.

 • Tako da:

Problematična uporaba interneta je krovni pojam koji se može odnositi na više različitih ponašanja poput onih koja su spomenuta. Važno je naglasiti na koje ponašanje mislimo.

 • poteškoće u funkcioniranju, odnosno da uporaba interneta uzrokuje osobi probleme u školovanju, društvenom životu, i drugim oblicima funkcioniranja.

  To je definicija Europskog parlamenta.

 • ICD-11 kriteriji su dostupni samo za poremećaj igranja videoigara, ali mogu biti korisni i kad razmišljamo o drugim oblicima problematične uporabe interneta.
 • Bergenova ljestvica ovisnosti o društvenim mrežama (BSMAS) je upitnik za prepoznavanje problematične uporabe društvenih mreža