Tema 2 Analiza – koraci

Identifikacija dionika – mapiranje

 • Identifikacija dionika – mapiranje trebalo bi se provesti u tri koraka.
 • I korak: brainstorming se može koristiti za identificiranje svih pojedinaca, grupa i institucija koje se mogu smatrati dionicima. Tijekom ovog koraka razmislite o tome tko može utjecati na program, tko ima moć, na koga utječe program, tko može imati interes da uspijete ili ne.
 • Brainstorming: razmislite tko može biti dionik.

Tko može biti vaš dionik

vaš šef

školski okrug

vlada

vaš tim

partneri

mediji

djeca/adolescenti

sponzori

javnost

budući učenici

zajednica

vaša obitelj

Analiza dionika – KORAK 2

 • Revidirajte popis identificiranih dionika i analizirajte njihove karakteristike:
  • njihovu moć,
  • njihovu podršku,
  • njihov utjecaj.
 • Moć je sposobnost dionika da utječu na uspjeh vašeg projekta. Tijekom analize dionika, možete procijeniti moć svakog dionika na Likertovoj ljestvici (1 – vrlo mala snaga, 5 – velika snaga).
 • Podrška za svakog dionika može se ispitati kroz koristi koje dobivaju od projekta.
 • Razina podrške također se može ocjenjivati ​​na Likertovoj ljestvici od pet stupnjeva (1 – vrlo mala podrška, 5 – vrlo snažna podrška).
 • Moć je stupanj do kojeg pojedinci i grupe mogu uvjeriti, potaknuti i natjerati druge da slijede program.
 • unutar organizacije
  • hijerarhija,
  • utjecaj,
  • kontrola resursa,
  • znanja i vještine,
  • uključenost u proces provedbe.
 • izvan organizacije
  • strateška kontrola resursa,
  • znanja i vještine,
  • neformalni utjecaj.
 • unutar organizacije
  • status,
  • pravo na korištenje resursa,
  • simboli moći.
 • izvan organizacije
  • status,
  • ovisnost o resursima,
  • položaj,
  • priznanje.

Analiza dionika – KORAK 3

Kako biste odredili kako komunicirati s dionicima, trebate analizirati gdje pripadaju na sljedećem grafu:

 • Držite zadovoljnima – dionike koji imaju veliku moć, a nisku podršku ili utjecaj se treba držati zadovoljnima, ali ih ne biste trebali preplaviti, već biste trebali pokušati povećati razinu njihove podrške.
 • Pažljivo upravljajte – dionici koji imaju veliku moć i veliku podršku ili utjecaj mogu se smatrati ključnim figurama i trebali biste uložiti maksimalnu energiju i vrijeme da ih zadovoljite.
 • Pratite – dionike s malom moći i malom podrškom/utjecajem treba informirati o programima. Cilj je povećati njihovu potporu.
 • Informirajte – dionici koji imaju malu moć, ali veliku podršku ili utjecaj trebaju biti adekvatno informirani i konzultirani o važnim pitanjima. Oni također mogu biti uključeni budući da podržavaju program.

Aktivnost - Analiza dionika

 • Zamislite da ste nastavnik koji razvija preventivni program u osnovnoj školi. Program koji namjeravate razviti odnosi se na prevenciju pušenja. U preventivni program želite uključiti radionice i za učenike i za roditelje.
 • Pitate se tko su dionici i napravite sljedeću listu:
  • učenici
  • vijeće učenika
  • roditelji
  • nastavnici
  • udruge roditelja
  • službenici iz zajednice
  • vladini dužnosnici
  • mediji
  • ravnatelji
  • proizvođači duhana
  • centar primarne zdravstvene zaštite
  • nevladine organizacije

Možete ih procijeniti na sljedeći način:

Dionici Moć  (1-5)Podrška (1-5)
učenici25
vijeće učenika45
roditelji55
nastavnici55
udruge roditelja55
službenici iz zajednice11
vladini dužnosnici51
mediji11
ravnatelji55
proizvođači duhana11
centar primarne zdravstvene zaštite15
nevladine organizacije33
 • Prema procjenama moći i podrške, dionike svrstajte u jednu od sljedećih kategorija: