Tema 2: 15 znakova koji mogu upućivati da vaše dijete pije alkohol

 1. slabiji rezultati u školi i vanškolskim aktivnostima;
 2. pokazuje fizičke znakove intoksikacije;
 3. pokazuje promjene u navikama spavanja;
 4. ima novu grupu prijatelja;
 5. odlazi kod prijatelja noseći veliku torbu ili ruksak;
 6. dok razgovara na telefon šapuće;
 7. izbjegava pitanja o tome što rade;
 8. traži dozvolu da prenoći kod prijatelja;
 9. javljaju se promjene u ponašanju;
 10. promjenjivog je raspoloženja;
 11. ima problema s koncentracijom i pamćenjem;
 12. traži novac bez objašnjenja;
 13. kasno dolazi kući bez objašnjenja;
 14. pokazuje znakove depresije;
 15. prestaje kući dovoditi prijatelje.