Tema 1 Uvod

Epidemiološki podaci važni su u planiranju i vrednovanju preventivnih programa (Dicker et al. 2006). S obzirom da ovaj projekt ima za cilj prevenciju ovisnosti o duhanu, alkoholu i internetu među mladima, važno je znati razmjere i obrasce njihove uporabe.

Epidemiološki pokazatelji moraju biti utemeljeni na relevantnim i recentnim znanstvenim istraživanjima. Fokus bi trebao biti na opsežnim projektima, kao što su Europsko istraživanje o alkoholu i drugim drogama među učenicima (ESPAD), koje je usmjereno na uporabu sredstava ovisnosti i druga rizična ponašanja kod učenika u dobi od 15 i 16 godina te  Istraživanje o zdravstvenom ponašanju učenika (HBSC), usmjereno na razumijevanje zdravlja učenika u dobi 11, 13 i 15 godina u njihovom socijalnom kontekstu (odnosi u obitelji, s prijateljima, u školi i u mrežnoj komunikaciji). Trebaju se uzeti u obzir i rezultati istraživanja u općoj populaciji u različitim zemljama, koje prikuplja Europski centar za droge i ovisnosti o drogama (EMCDDA) te preporuke ove europske agencije o prevenciji.

Izvor: fotografija Anne Nygard na Unsplash-u