Tema 1 Uvod – vrste preventivnih intervencija

Preventivne intervencije mogu se podijeliti u tri skupine:

 • univerzalna prevencija,
 • selektivna prevencija,
 • indicirana prevencija.

Univerzalne preventivne intervencije

 • Ključne karakteristike: univerzalne preventivne intervencije usmjerene su na cijelu populacijsku skupinu (npr. sva djeca u jednoj školi, zajednici ili barem u jednom razredu).
 • Ove intervencije imaju za cilj smanjiti učestalost problema u cjelokupnoj populaciji:
  • smanjivanjem rizičnih čimbenika,
  • promicanjem zaštitnih čimbenika.
 • Univerzalni preventivni programi uključuju:
  • politike,
  • programe u školi.
 • Pokazalo se da najveći učinak ima univerzalna preventivna intervencija.

Selektivne preventivne intervencije

 • Selektivne preventivne intervencije usmjerene su na određenu populacijsku skupinu koja je identificirana kao visokorizična za neke zdravstvene probleme (pušenje, zlouporaba alkohola, problematično korištenje interneta).
 • Važno je adekvatno identificirati one u visokorizičnoj skupini:
  • niskog socioekonomskog statusa,
  • djeca/adolescenti s prethodno identificiranim problemima mentalnog zdravlja,
  • djeca/adolescenti čiji roditelji imaju problema s mentalnim zdravljem ili zlouporabom sredstava ovisnosti,
  • s manjkom socijalnih vještina.
 • Imaju ograničen učinak – budući da se ne temelje na populaciji.
 • U selektivnim preventivnim intervencijama ne procjenjujemo pojedinačne rizike, već samo faktor pripadnosti visokorizičnoj skupini.
 • Često su duže ili intenzivnije od univerzalnih preventivnih programa.

Indicirane preventivne intervencije

 • Ciljaju na one koji već puše ili koriste alkohol, kako ne bi razvili poremećaj, kao što je poremećaj uzimanja alkohola.
 • Indicirani preventivni programi su:
  • vrlo skupi,
  • troše resurse,
  • isplativi (omogućuju stvarateljima izbjegavanje razvoja poremećaja i njegovih posljedica).
 • Izabiru oni koji razvijaju program.
 • Najveće prednosti opisane su za univerzalne programe prevencije, jer se neki problem ne razvije samo kod onih u visokorizičnim skupinama, već često i osobe (djeca/adolescenti) koje se mogu smatrati niskorizičnima mogu razviti problematično ponašanje.