Tema 1 Uvod

  • istraživanja su pokazala kako su podrška koju dijete/adolescent dobiva od roditelja ili skrbnika i njihova uključenost u djetetov život važni za prevenciju zlouporabe sredstava ovisnosti među djecom/adolescentima
  • prevencija ovisnosti počinje od roditelja u obiteljskom okruženju, a roditeljski stavovi i obiteljsko okruženje utječu i formiraju djetetova funkcionalna socijalna i emocionalna ponašanja i prihvaćanje zdravih navika
  • nastavnici i roditelji mogu i trebaju surađivati kako bi spriječili uporabu duhana, alkohola i problematičnu uporabu interneta među djecom i adolescentima
  • pokazalo se kako je vjerojatnost uporabe sredstava ovisnosti 50 posto manja kod djece/adolescenata koji su često i u ranijoj dobi roditelji informirali o opasnostima uporabe sredstava ovisnosti