Tema 1 Uvod

Glavni cilj šireg obrazovanja odraslih o preventivnim programima je postizanje održivog pristupa očuvanju zdravlja djece/adolescenata u cijeloj školi.

 • Prvi korak – PRUŽITI INFORMACIJE
  • pružite informacije o problemima,
  • pružite informacije o rasprostranjenosti problema,
  • pružite informacije o posljedicama,
  • pružite informacije o glavnim simptomima.
Ako postoji razumijevanje o važnosti problema na koji je usmjerena prevencija, tada preventivni programi mogu biti konkretniji, ali i nositelji mogu imati veći entuzijazam u njihovom stvaranju.
 • organizaciji cijele škole,
 • suradnji između dionika,
 • korištenju medija,
 • evaluaciji,
 • tko bi trebao biti uključen u razvoj programa,
 • tko bi trebao biti uključen u provedbu programa,
 • tko bi trebao biti uključen u diseminaciju programa,
 • tko bi trebao biti uključen u evaluaciju programa,
 • ….i kako organizirati svaki korak.