Tema 1 Uvod

Dionici se mogu definirati na različite načine. Neke definicije su:

 • Svaka grupa ili pojedinac koji može utjecati ili već utječe na izvedbu programa.
 • Pojedinci ili grupe čije postizanje ciljeva ovisi o programu, ali i o kojima programi ovise.
 • Grupe potrebne za opstanak programa.

Dionici mogu biti:

 • unutrašnji (dio organizacije – škole, ili samog preventivnog programa),
 • vanjski (iz okoline – zajednice, regulatorna tijela),
 • interakcijski (i vanjski i unutrašnji, i uključuje administrativno osoblje u školi ili nadzornike u školi, koji mogu biti dio projekta).

Dionici također mogu biti:

 • primarni dionici (nužni dionici – ravnatelj škole, roditelji, djeca/adolescenti, nastavnici),
 • sekundarni dionici (zajednica, sponzori, mediji) nisu nužni, ali imaju moć ili utjecaj i mogu odrediti hoće li program biti uspješan ili ne,
 • tercijarni dionici su oni koji najmanje ovise o programu, ali čija je podrška važna, poput predstavnika vlasti.

Analza dionika:

 • Važan korak u osiguranju održivosti programa.
 • Može se definirati kao instrument koji se koristi za:
  • identifikaciju dionika,
  • analizu njihovog odnosa,
  • predviđanje mogućih nesporazuma,
  • predviđanje modaliteta komunikacije sa svakim od dionika.

Teorijska osnova analize dionika

 • Deskriptivna teorija za analizu dionika se koristi za opis procesa.
 • Instrumentalna teorija se koristi za uspostavljanje odnosa ili njihovih izostanaka između upravljanja dionicima i postizanja tradicionalnih organizacijskih postavki.
 • Normativna teorija govori da bi analiza dionika trebala ispitati funkcije tvrtke ili institucije, te odrediti moralne ili filozofske smjernice programa.
Analiza dionika mora uzeti u obzir potrebe različitih dionika.

Prije analize dionika treba razmisliti o:

 • Analiza dionika mora uzeti u obzir potrebe različitih dionika.
 • Ključ za provođenje prikladne analize dionika je snaga svakog od dionika.
 • Drugi aspekt analize dionika važan za razumijevanje je da se dionici međusobno ne natječu.
 • Interesi različitih dionika nisu uvijek dosljedni.
 • Dionici mogu biti nagrađeni za njihovu podršku na različite načine.
 • Strateške odluke na različite načine utječu na različite dionike.
 • Prije nego započnete implementaciju programa trebali biste: identificirati dionike, posebno ključne dionike; identificirati svoje stavove prema programu; postaviti prioritete programa; identificirati potencijalne strategije za utjecaj na neodlučne dionike.