Tema 1 Uvod

  • Ova Cjelina predstavlja kreativne i produktivne načine na koje se Internet može koristiti kako bi bio koristan alat i kako bi nastavnici bolje razumjeli mogućnosti korištenja Interneta.
  • Internet je, u informacijskom dobu, esencijalan alat u svakodnevnom životu i gotovo svakom području ljudskog djelovanja (npr. obrazovanje, posao, društveni život, slobodno vrijeme).
  • Također je važno da nastavnici shvate kako i zašto djeca koriste Internet za igranje ili zabavu.
  • Neophodnost Interneta je postala još očitija u vrijeme posebnih uvjeta izazvanih pandemijom.