Tema 1 Uvod

U ovoj cjelini nastavnici će analizirati čimbenike koji doprinose učinkovitosti školskih preventivnih intervencija za problematičnu uporabu alkohola.

Zatim će se kritički sagledati studije slučaja (učinkovite i neučinkovite) u području prevencije problematične uporabe alkohola.